Psykologutbildning

Psykologutbildning & utbildningar i psykologi. Studera psykologi utomlands på universitet & college. Studera till en examen i psykologi eller kurser i psykologi

Psykologutbildning & utbildningar i Psykologi

Studera psykologi utomlands – utbildningar i psykologi och psykologprogram utomlands.

En utbildning i psykologi är gångbar i en rad olika yrkesroller och sektorer. Psykologi är vetenskapen om mänskligt beteende, tankar, handlingar, interaktioner och reaktioner och känslor. Psykologin studerar människan både som biologisk varelse och som social varelse.

En utbildning i psykologi är i huvudsak naturvetenskapligt inriktad men kan även täcka samhällsvetenskap och humaniora.   

Behovet av psykologisk kunskap och kompetenser inom psykologi är stor på arbetsmarknaden. Psykologisk kompetens efterfrågas och används i alla delar av samhället, bl.a inom hälsa- och vård, näringsliv, företag och arbetsliv, skola, utbildning och i idrottsvärlden. Efter en psykologiutbildning kan du arbeta inom ett brett fält av områden och i en rad yrkesroller.  

psykologutbildning

Vad du kan arbeta med efter en utbildning i psykologi

Yrkesrollerna och arbetsmöjligheterna efter en psykologiutbildning är oändliga – utöver de som fortsätter mot en yrkeskarriär som legitimerad psykolog finns möjligheter att arbeta inom i stort sett alla samhällssektorer.  

Med en utbildning i psykologi är du inte begränsad till vård och hälsa, kompetenserna efterfrågas i en rad sektorer och områden som t.ex utbildning, socialt arbete, reklam och marknad, mänskliga relationer, personalhantering, HR, rekrytering, management, ledning och organisation.  

Psykologi och psykologutbildningar utomlands

På flera universitet ges kandidatprogram i psykologi med specialiseringar mot olika yrkes- eller ämnesområden, bl.a ekonomi och business management, kriminologi, sociologi, HR, hälsa och träning och mycket mer. 

Psykologiutbildningarna på universitet utomlands ackrediteras vanligtvis av respektive lands psykologförbund så att du kan studera vidare och utbilda dig till psykolog och ansöka om att bli legitimerad psykolog i landet. I Storbritannien ackrediteras psykologprogram av BPS (British Psychological Society)

Studera psykologi utomlands

STUDIN samarbetar med en rad universitet där du kan studera psykologi. Du kan studera en hel utbildning eller studera kurser i psykologi under en termin med utlandsstudier.

På de flesta universitet utomlands ges möjlighet till praktiska hands-on erfarenheter genom internships och praktik under eller i anslutning till utbildningen.

Kandidatutbildningar i psykologi

Grundutbildningar i psykologi till examen, kandidat / bachelor, är vanligtvis på 3 – 4 år. På flera universitet finns psykologiprogram med inriktningar mot t.ex sociologi, kriminologi, neurovetenskap, counselling, psykoterapi. På flera skolor ges psykologiutbildningar som kombineras med ytterligare ett ämnesområde som t.ex business, HR eller Education/ pedagogik. 

Masterutbildningar i psykologi och psykoterapi

Med en examen psykologi kan du välja att studera vidare på ett masterprogram, till en Master of science i psykologi, psykoterapi, kognitiv neurovetenskap etc. Masterprogrammen är vanligt 1-2 år.

Studera kurser i psykologi & psykologi på college

På flera universitet och college finns möjlighet att studera kurser i psykologi under en termin med utlandsstudier. Du kan också  studera psykologi på college i USA en termin eller till en associate degree.

Utvalda skolor med utbildningar i psykologi