Studera Inredningsdesign

Utbildning i inredningsdesign – studera inredningsdesign utomlands

Är inredning din passion? Vill du arbeta professionellt som inredare med att utforma och inreda rum, ytor och miljöer. Som inredningsdesigner arbetar du med att skapa estetiskt tilltalande och funktionella miljöer.

Inredning (interior design) är ett spännande och brett bransch- och yrkesområde och ett av de mest dynamiska, kreativa och ekonomiskt mest lönsamma områdena inom design.

En utbildning i inredningsdesign öppnar dörren till en mångfald av yrkesroller och karriärmöjligheter inom inredning.   

utbildning inredningsdesignVad innebär en utbildning i inredning och inredningsdesign  

Många kallar sig inredare och marknadsför sig som inredare. En inredningsdesigner eller inredningsarkitekt måste däremot ha en formell utbildning inom design och inredningsområdet.

Med en utbildning inom inredningsdesign utbildas du i design, arkitektur och byggnadshistoria, byggregler, ergonomi, rumsliga koncept, etik, psykologi, datorstödd ritning (CAD) och mycket mer.

Utbildningar i inredning och inredningsdesign är av praktisk karaktär: du kommer att ha en portfolio med arbetsprover efter avslutad utbildning utöver dina formella akademiska meriter.

Vad gör en inredningsdesigner

En inredningsdesigner eller inredningsarkitekt planerar, koordinerar och hanterar inredningsprojekt. Interiördesign är en mångfacetterad yrkesroll som bl.a innebär konceptutveckling, planering av utrymmen, ytor och miljöer, platsinspektioner, planläggning, utredning samt även kommunikation med inredningsprojektets intressenter, leverantörer och utförare av konstruktion och design.

Vad du kan jobba med efter en utbildning

Efter en utbildning i inredningsdesign, interior design, kan du arbeta i en rad spännande yrkesroller som inredare, inredningsdesigner eller inredningsarkitekt i privat eller offentlig miljö t.ex kontor, hotell, som utställningsdesigner, produktionsdesigner i TV, teater, film eller som visual merchandiser.

Vanligt är att arbeta på inredningsbyråer, arkitektkontor, bygg- och bostadsföretag, utställningar och
exhibition centres, event företag, TV, teater, filmbolag. Många väljer också att arbeta som frilans med konsultuppdrag i inredningsprojekt.

Olika utbildningar i inredningsdesign och inredningsarkitektur

Utbildningar i inredningsdesign finns på universitet, högskolor, college och yrkeshögskolor. Ibland skiljer man mellan inredningsdesign och inredningsarkitektur, utbildningsområden som skiljer sig något från varandra men också överlappar varandra på många områden.

En grundutbildning till kandidatexamen är vanligtvis på tre år. Du kan även studera en yh utbildning i inredning på 1-2 år som sedan kan byggas vidare till högskoleexamen.

Studera inredningsdesign utomlands

STUDIN samarbetar med universitet, högskolor, college och yrkeshögskolor som har både kurser och hela utbildningsprogram i inredningsdesign.

Du kan även studera inredning och interior design på en designhögskola. Designskolornas nära kontakter med designindustrin och möjlighet till praktik på designföretag ger dig värdefulla bransch- och yrkeserfarenheter redan under utbildningen. På designskolorna ges även masterutbildningar i interior och spatial design.

Du kan även välja att studera kurser i inredningsdesign under en termin med utlandsstudier (study abroad).

Utvalda skolor med utbildningar i inredningsdesign