Controller utbildning & utbildning revisor

Utbildningar i Accounting, redovisning & finans på universitet & högskolor i hela världen. Kandidatutbildningar, master & kurser från 1 termin till 3 år

Utbildningar i Accounting och Redovisning
   

Vill du arbeta som controller eller som revisor eller som Financial Manager? En utbildning inom Accounting, redovisning och finans är perfekt för dig som är analytisk, har lätt för siffror och ett stort intresse för business, företagande och affärsverksamhet.   

När du studerar inom redovisning, accounting och finans lär du dig att bedöma, analysera, bearbeta och kommunicera finansiell information i ett företag eller annan organisation. Du lär dig att planera ett företags ekonomiska resurser och att analysera underlag för finansiella beslut på ledningsnivå. 

Vad du studerar i en utbildning i Accounting & redovisning

Accounting är ett mångfacetterat område, du studerar bl.a företagsekonomi, nationalekonomi, IT, juridik och statistik. Ett kandidatprogram ( bachelor) i accounting och finans på universitet eller högskola är vanligtvis 3 år.

På de flesta skolor är grundutbildningen en ekonomiutbildning (bachelor in business eller bachelor in commerce) med inriktningen mot accounting, redovisning under utbildningens senare del.    

Du lär dig grunderna i modern affärsverksamhet, inklusive kommunikation, analys och ekonomi, redovisningsprinciper, skatterätt, revision och ekonomisk förvaltning.

Du får avancerad teoretisk och praktisk kunskap inom accounting, redovisning, ekonomi och finans och förvärvar en bred förståelse för redovisning samt finansiella och kommersiella sektorer, ofta i ett internationellt sammanhang. controller utbildning revisor

En controller utbildning eller utbildning till revisor

En utbildning i accounting och finans ger dig förutsättningar att arbeta i en bredd av olika yrkesroller inom företag och organisationer, bank eller finans, men även inom offentlig verksamhet, stat och förvaltning.

Du kan arbeta som t.ex som Controller inom ekonomi och produktion, som Accounting Manager eller som Financial Manager med företagsfinansiering.

En utbildning i Accounting förbereder dig även för att kunna arbeta som revisor med redovisning och revision. Men utbildningen är bred och du kan även jobba inom t.ex bank med investment banking och finansiering.  

Flexibla utbildningar i accounting i hela världen   

STUDIN samarbetar med universitet och handelshögskolor i hela världen som har kurser och utbildningar i accounting, redovisning och finans.

Möjlighet finns att läsa en hel utbildning till examen eller kurser i accounting under en termin med utlandsstudier. Valmöjligheterna är många och flexibiliteten är mycket stor.

Kandidatutbildningar i Accounting & Finans

En hel grundutbildning till kandidat, bachelor är vanligtvis 3 år. På flera universitet utomlands ges möjlighet till praktiska hands-on erfarenheter genom internships och praktik under eller i anslutning till utbildningen. Du har internationell arbetslivserfarenhet och branschkontakter när du tar examen.

Master i Accounting & Financial Management

På flera universitet ges avancerade master i Accounting & Finans. Masterprogrammen ger dig avancerade spetskompetenser i bl.a Financial management, Financial Accounting, Controlling etc. 

Kurser i redovisning & accounting

Det går även utmärkt att studera kurser inom finansiering, accounting, redovisningsprinciper, skatterätt och andra relaterade ämnesområden under en termin utomlands på ett universitet eller högskola.

Om du studerar ett kandidatprogram kan du välja att studera fristående kurser i accounting, finans och redovisning under din termin med utlandsstudier. Kurserna kan sedan tillgodoräknas i din pågående utbildning.

Även du som vill prova på universitetsstudier efter gymnasiet kan studera kurser under 1-2 terminer. Kurserna kan ofta tillgodoräknas i en framtida examensutbildning.  

Utvalda skolor med utbildningar i Accounting, Finans & Redovisning