Studera International Business, Internationell ekonomi


Utbildningar i International Business, Internationell ekonomi & handel. Studera 
International Business på universitet & högskola. Kandidat, master & kurser. 1 termin – 3 år

Utbildningar i Internationell handel & ekonomi
, International Business

Studera International Business, business management och ekonomi med fokus på internationell och global handel.  

En utbildning i International Business, Global Business Management, International trade eller International Commerce fokuserar på företagande, affärer och handel i ett internationellt och globalt perspektiv.

Vad studerar du i en utbildning International Business

Utöver kunskaper och färdigheter inom ekonomi, företagande och management utvecklar du en djup kunskap om de kulturella, sociala och politiska faktorer som påverkar internationella affärer och företag på en global nivå.

Du förvärvar kompetenser och färdigheter som gör dig redo för en internationell karriär inom företagande och business.  

En ekonomiutbildning med inriktning på International Business, Commerce eller Internationell ekonomi och handel innehåller ofta utöver grundläggande studier i ekonomi och management kurser i t.ex språk, kultur, politik och internationell kommunikation, tvärkulturell förståelse, internationella organisationer och internationell marknadsföring.utbildning international business

Vad du kan jobba med efter en utbildning i International Business

Typiska instegsjobb efter en examen kan vara bl.a inom international sales, som exportsäljare, business development manager eller international key account manager. 

Flexibla utbildningar International Business  

Utbildningar inom International Business och International Commerce finns på universitet & högskolor i hela världen. Du kan studera en hel utbildning till examen eller välja att studera kurser i ämnesområdet under en termin med utlandsstudier.

Valmöjligheterna är många och flexibiliteten är mycket stor.

STUDIN samarbetar med ett flertal universitet i hela världen som har kurser och utbildningar inom området.

Kandidatutbildningar i Internationell ekonomi & International Business

Utbildningar på grundnivå till examen, kandidat, bachelor är vanligtvis på 3 år. En kandidatutbildning i International Business innehåller nästan alltid en termin med utlandsstudier för att ytterligare öka det internationella perspektivet.

På flera av skolorna är utbildningarna praktiskt inriktade med verkliga projektuppdrag och praktikmöjligheter som en del av eller tillval under utbildningen. När du tar examen har du värdefull internationell arbetslivserfarenhet.

Att studera International Business utomlands är en språngbräda till en internationell karriär.   

Masterutbildning i International Business

Du som har en examen i ett ekonomirelaterat ämne kan skaffa dig specialistkompetenser i Internationell ekonomi och handel. Med t.ex en Master in International Business, International Commerce eller Global Trade mm har du stora fördelar på internationella arbetsmarknaden.

Kurser i International Business

Om du studerar ett kandidatprogram ekonomi eller annat ämnesområde kan du välja att studera fristående kurser i International Business under din termin med utlandsstudier. Kurserna kan sedan tillgodoräknas i din pågående utbildning.

Även du som vill prova på universitetsstudier efter gymnasiet kan studera kurser under 1-2 terminer. Kurserna kan ofta tillgodoräknas i en framtida examensutbildning.  

Utvalda skolor med utbildningar i International Business