Management utbildning, Ledarskap & Organisation

Utbildningar i management, ledarskap & organisation på universitet, college & yrkeshögskola. Kandidat, master & kurser i management, 1 termin till 3 år

Management utbildning & utbildningar i ledarskap & organisation

Studera management, ledarskap & organisation utomlands.

Utbildningar i management, ledarskap och organisation ger dig kunskaper, kompetenser och förmågor inom företagsledning, strategi, organisationsstruktur, HR, samt företagsekonomi.

Vad innebär en utbildning i ledarskap och management?

De flesta universitet och högskolor har utbildningar i business eller ekonomi med inriktning mot management, företagsledning, organisationsfrågor och strategiutveckling inom företagande.

Inriktningen och specialiseringen mot management och organisations- och strategiska frågor görs vanligtvis under senare delen i en ekonomutbildning.

På flera högskolor och universitet ges utbildningar som är helt inriktade på management, organisation och ledarskap.utbildningar management ledarskap

Vad du studerar i en utbildning i management

Ämnen och kurser du läser i en utbildning inom management och ledarskap är bl.a organisationsmodeller, strategiutveckling, personalvetenskap & human resources/ HR, juridik, företagsekonomi, marknadsföring och projektledning.

När du studerar management utomlands förbereds du för din framtida yrkeskarriär med en praktiskt baserad undervisning. 

Vad du kan arbeta med efter en utbildning i management

När du studerar management får du en bred utbildning som ger dig möjlighet att arbeta inom management och i ledningsroller inom stort sett alla företag, branscher och organisationer.

De färdigheter och kompetenser du förvärvar genom utbildningen är lika efterfrågade i näringsliv som inom myndigheter, i offentlig förvaltning. stat och kommun, och alla andra slags organisationer.

Flexibla management utbildningar i hela världen

Utbildningar och kurser i management, ledarskap och organisation finns på nästan alla skolor STUDIN samarbetar med. Valmöjligheterna är många och flexibiliteten är mycket stor. Du kan studera en hel utbildning till examen eller studera kurser i management en termin.

Kandidatutbildningar i management, ledarskap & organisation

Ett kandidatprogram till examen, bachelor, är vanligtvis på 3 – 4 år, beroende på utbildningsland och inriktning. Det är vanligt att praktik erbjuds som en del av eller i anslutning till studierna.

MBA & masterutbildning i management och företagsledning

Du som har en kandidat i ett relevant ämnesområde kan specialisera dig genom en masterutbildning i ledarskap, företagsledning eller management.  Med en master förvärvar du spetskompetenser som ger dig stora fördelar på den internationella arbetsmarknaden.

På många universitet och handelshögskolor finns även möjlighet att studera en sk. MBA (Master of Business Administration). En MBA utbildning är ofta minst 2 år och på vissa handelshögskolor krävs det att du är yrkesverksam och har en ledande befattning (varierar från skola till skola).  

College och YH utbildningar i management

YH utbildningar och 1-2 åriga certifikat och diplom i management finns på college och yrkeshögskolor utomlands. Utbildningarna kan vanligtvis byggas vidare till en universitetsexamen.

Kurser i management, ledarskap & organisation

Fristående kurser: Du som studerar på högskola kan studera kurser i ämnesområdena under din termin med utlandsstudier.

Även du som vill prova på universitetsstudier efter gymnasiet kan studera kurser under 1-2 terminer. Kurserna kan ofta tillgodoräknas i en framtida examensutbildning.

Top up degree i business management

På flera skolor kan du även studera en sk Top up degree i Business management. Detta innebär att du på kortare tid, 1- 2 år, kan förvärva en kandidatexamen, bachelor. För att kvalificera krävs att du studerat tidigare på högskola eller har gjort en 2-årig yh utbildning i ett relaterat område.   

Studera management på en handelshögskola

STUDIN samarbetar även med handelshögskolor som kännetecknas av små klasser och en praktiskt erfarenhetsbaserad undervisning med mycket kontakter med näringsliv, branscher och organisationer.

På handelshögskolorna är praktik vanligtvis en integrerad del av utbildningen: när du tar examen har du internationell arbetslivserfarenhet.

Utvalda skolor med utbildningar i management & ledarskap