Studera Business Management & Business Administration

Utbildningar i Business Management & Business Administration på universitet, college, handels- & yrkeshögskola. Kandidat, master & kurser i business från 1 termin till 3 år

Utbildning i Business Management & Business Administration

Vill du ha en bred ekonomiutbildning för en framtida karriär inom företagande, ekonomi, företagsledning och organisation eller marknadsföring?

Utbildningar i business management och business administration är ofta breda grundutbildningar som täcker alla viktiga aspekter av företagsekonomi, management, ledning och organisation.

Vad innebär en utbildning i Business Management & Business Administration

En utbildning i Business & Management är ett mycket populärt val bland studenter i hela världen. De flesta universitet och högskolor har utbildningar i Business Management eller Business Administration i någon form.

Uppläggen och namnen på utbildningarna i företagsekonomi och business varierar från skola till skola. Ofta är det första året på en universitetsutbildning grundläggande medan specialiseringar eller fördjupningar görs under de senare åren.utbildning business management

Vad du studerar i en utbildning i Business Management

Under en utbildning studerar du bl.a de grundläggande modellerna och begreppen inom företagsekonomi, organisation, ledarskap och modeller för strategiutveckling, ekonomi och ekonomistyrning, redovisningsprinciper, marknadsföringsprinciper och marknadsanalys.

En kandidatutbildning i Business Management och Business Administration lär dig också om organisation och den globala affärsmiljön. Du får kunskap om ett företags olika områden och hur de samverkar, du får även färdigheter och förutsättningar för strategiarbete och ledningsförmåga.

En bred grundutbildning i ekonomi med möjlighet att specialisera sig

När du studerar en kandidatutbildning (bachelor) i business ges möjlighet till specialiseringar och fördjupningar inom en rad olika företags- och affärsrelaterade områden.

Med en bred bas som grund har du möjlighet att fokusera på ett specifikt område som t.ex marknadsföring, företagsekonomi, redovisning, finans, ledning, organisation eller human resources.  

Praktisk och verklighetsbaserad undervisning

De flesta utbildningar utomlands i Business Management har praktiska inslag genom projekt och uppdrag där dina teoretiska kunskaper appliceras i en verklig affärsmiljö. 

De universitet och högskolor som STUDIN samarbetar med har nära samarbeten med företag och näringsliv: du ges möjlighet till hands-on erfarenheter redan under utbildningen. Många universitet erbjuder även praktik eller internhips i anslutning till utbildningen.

Vad du kan arbeta med efter en utbildning i Business & Management

En examen (kandidat/bachelor) i företagsekonomi och business management öppnar för en bredd av karriärmöjligheter inom i stort sett alla branscher, men även för arbetsroller i offentlig sektor, statlig förvaltning och myndigheter.

Du kan arbeta inom t.ex marknad, finans, HR, försäljning. De flesta har en klar idé om vilket område de vill fortsätta inom efter avslutad utbildning.   

Kandidat och masterutbildningar i Business Management & MBA

Utbildningar i Business Management ges på nästan alla universitet och högskolor STUDIN samarbetar med.

Ett kandidatprogram till examen, bachelor är vanligtvis på 3 – 4 år, beroende på utbildningsland och inriktning.

Masterutbildningar i Business Administration och Business Management är normalt på 1 -2 år. Med en master förvärvar du spetskompetenser och stora fördelar på den internationella arbetsmarknaden.

En masterutbildning i Business Administration, sk MBA, är normalt på 2 år och ges på flera universitet.

Kurser i Ekonomi, Business & Företagsekonomi

Fristående kurser: Du som studerar på högskola kan studera kurser i ekonomi, business, management och andra ekonomiämnen under din termin med utlandsstudier.

Även du som vill prova på universitetsstudier efter gymnasiet kan studera kurser under 1-2 terminer, kurserna kan ofta tillgodoräknas i en framtida examensutbildning.

College och YH utbildningar i Business Management

YH utbildningar i Business Management finns på de flesta college och yrkeshögskolor utomlands. De praktiskt inriktade certifikats- och diplomutbildningarna på 1 eller 2 år kan vanligtvis byggas vidare till en universitetsexamen.

Studera Business Management på handelshögskolor

STUDIN samarbetar även med specialiserade handelshögskolor som kännetecknas av små klasser och en praktiskt erfarenhetsbaserad undervisning med mycket kontakter med näringsliv, branscher och organisationer.

På handelshögskolorna är praktik ofta en integrerad del av utbildningen. När du tar examen har du internationell arbetslivserfarenhet.

Utvalda skolor med utbildningar i Business Management & Business Administration