Utbildning inom TV produktion

Utbildning inom TV produktion. Studera TV produktion, film & media utomlands. Yrkesutbildning & kandidatprogram i TV produktion på universitet & college

Utbildning i TV produktion, film & mediaproduktion

Karriärmöjligheterna är många i de snabbt växande områdena för film, TV produktion och produktion av digitalt visuellt medieinnehåll.

För dig som vill jobba med TV, film och annan visuell media finns en mängd spännande och kreativa utbildningar på universitet, högskolor, yrkeshögskolor och college.

Studera inom TV produktion

Film och TV produktion och mediaproduktion är branschområden som fortsätter att växa i takt med att nya populära digitala plattformar och streamingtjänster utvecklas och når ut till en global publik.

Efterfrågan på välutbildade talanger med yrkesfärdigheter i film- och TV produktion är stor men konkurrensen om jobben inom TV, film och media är hård.

Med en bra utbildning och universitetsexamen samt en gedigen portfolio med arbetsprover ökar du dina möjligheter.

Vad innebär en utbildning i TV produktion

En utbildning i film, TV och medieproduktion är stimulerande, intensiv och mycket kreativ. Du lär dig att producera TV program och annat medieinnehåll.

En utbildning kan vara inriktad på olika slags roller som t.ex TV producent, kameraoperatör / kameraman, redigerare, presentatör, programläggare eller programutvecklare.

Vad du lär dig när du studerar inom TV produktionutbildning inom tv produktion

Beroende på inriktning lär du dig t.ex praktisk TV och filmproduktion, kamera, ljud, ljus, redigering för film och video, att presentera, att skriva manus, research, postproduktion, projektledning, management och redaktionellt arbete, dokumentärarbete, programplanering och programutveckling.

En kandidatutbildning ger dig utöver de praktiska och tekniska kunskaperna även den kritiska och analytiska grunden genom studier i t.ex film & TV historia, medieteori, sociologi eller andra samhällsvetenskapliga områden.

Vad du kan jobba med efter en utbildning i TV produktion

Efter en examen kan du arbeta som t.ex producent eller programledare, presentatör, redigerare, kameraoperatör / kameraman, studiotekniker, studio manager, programläggare, film eller videoproducent. 

Att studera TV produktion utomlands   

Du som är intresserad av en utbildning inom TV produktion och vill ha internationella möjligheter efter din examen kan med fördel välja att studera på ett universitet utomlands.

STUDIN samarbetar med ett flertal universitet, college och yrkeshögskolor utomlands som har kurser och examensprogram (kandidat och master) i TV produktion.

Kandidat i TV produktion & Broadcasting

En grundutbildning till kandidatexamen, bachelor, är vanligtvis 3 år. På flera universitet utomlands ges möjlighet till praktiska hands-on erfarenheter genom internships och praktik i anslutning till utbildningen. När du tar examen har du internationell arbetslivserfarenhet och branschkontakter.

Typiska kandidatutbildningar på universitet i England, Australien, Kanada eller USA kan vara Bachelor of Television and Broadcasting, Bachelor of Broadcasting, Bachelor of Film Production, Bachelor in Media and Digital Practice, Bachelor in Creative Media Practice etc.

Masterprogram i Film & TV

Du som har en kandidatexamen i ett relevant ämnesområde kan läsa till en master i TV & Media Production.

College och YH utbildning i TV, Media & Film

1-2 åriga yh utbildningar i TV & mediaproduktion ges på yrkeshögskolor utomlands. Du kan studera till ett certificate eller en associate degree på college i USA, till ett diploma i Australien eller en HND (Higher National Diploma) i England. Utbildningarna kan vanligtvis byggas vidare till en universitetsexamen.

Studera inom TV & Film på filmskola

På filmskolor utomlands ges 1-2 åriga praktiska yrkesutbildningar i filmproduktion, TV produktion och utbildningar till filmproducent.
Du kan läsa mer om olika filmutbildningar här!

Kurser i TV, film & mediaproduktion

Om du studerar på högskola kan du välja att studera fristående kurser i TV och media och andra ämnesområden under din termin med utlandsstudier. Kurserna kan sedan tillgodoräknas i din pågående utbildning.

Även du som vill prova på universitetsstudier efter gymnasiet kan studera kurser under 1-2 terminer. Kurserna kan ofta tillgodoräknas i en framtida examensutbildning.  

Utvalda skolor med utbildningar i TV produktion, film & media