Allmänna villkor

Här nedan finner du Study Internationals allmänna villkor för

Språkresor

Jobba utomlands

SPRÅKRESOR ALLMÄNNA VILLKOR

Betalningsvillkor

När vi tagit emot din anmälan och bekräftat den och du har betalat handpenningen är anmälan bindande. Handpenningen om 1000 SEK är en delbetalning och kommer att reducera slutfakturan med motsvarande belopp. Avgiften för hela bokningen skall betalas senast 30 dagar före kursstart.

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar att du tecknar vårt avbeställningsskydd för SEK 400 för att skydda dig om du blir tvungen att avboka din språkkurs. Avbeställningsskydd måste bokas samtidigt som du anmäler dig till kursarrangemanget.

Avbeställningsskyddet gäller vid: akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall inom familjen (maka/make, sambo, föräldrar, barn, syskon). Avbeställning skall ske skriftligen till vårt kontor sista helgfria vardagen före inflyttning i boendet eller kursstart, beroende på vilket som kommer först. Du ansvarar själv för att avbeställningen kommit fram till oss och du måste erhålla en skriftlig bekräftelse från oss att vi har mottagit din avbeställning. Du måste i din skriftliga avbeställning bifoga ett ojävigt läkarintyg på din akuta sjukdom, olycksfall eller intyg om det dödsfall som inträffat. Läkarintyget skall tydligt ange att du på grund av det som inträffat inte kan studera utomlands. Study International betalar då tillbaka samtliga kurs- och eventuella boendeavgifter som betalats med undantag för skolans eventuella avbokningsavgifter, handpenningen och kostnaden för avbeställningsförsäkringen. Visumkostnader omfattas inte av vårt avbeställningsskydd.

Anmälan som inkommer 30 dagar före kursstart eller tidigare

Vid anmälan till kurser som startar inom 30 dagar skall hela avgiften betalas omgående. Om du inte kan betala hela avgiften för din bokning direkt så kan du mot en avgift om 500 SEK dela upp din betalning. Vid förfrågan till oss kan din slutfaktura också anpassas efter CSN´s utbetalningsplan.

Avbokning

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före kursstart återbetalas hela avgiften förutom avbeställningsskydd och handpenning.

Vid avbokning  30 – 15 dagar före kursstart tillkommer en avbeställningskostnad om SEK 1 500 plus eventuella avbeställningskostnader från skolan.

Vid avbokning 14 arbetsdagar – 1 helgfri vardag före kursstart tillkommer en avbeställningskostnad om SEK 3 000 plus eventuella avbeställningskostnader från skolan.

Vid avbokning senare än 1 helgfri vardag före kursstart utgår ingen återbetalning av avgift.

Ombokning

Vid ändringar av kurs, studieort eller boendealternativ som görs senast 30 dagar före kursstart, debiteras en ombokningsavgift på SEK 500.

Ändringar som görs mellan 30 – 1 helgfri vardag före kursstart räknas som en avbokning och då tillämpas gällande Avbokning (se ovan).

Avbrytande av kurs

Om du avbryter din kurs utgår ingen återbetalning.

Försäkring

Samtliga av våra skolor kräver att du har ett fullgott försäkringsskydd under din studievistelse. Vi har, i samarbete med GOUDA – ett av världens största försäkringsbolag för studenter-, tagit fram en heltäckande försäkring, speciellt anpassad för dig som skall studera utomlands. Kontakta oss för mer information.

Boende

Du väljer själv om du vill ha hjälp av Study International med att boka boende.

Om vi hjälper dig så förmedlar vi endast dina boendeönskemål till skolan. Slutgiltigt besked om ditt boende får du vanligtvis ungefär två veckor före kursstart.  Ibland kräver skolan att en deposition motsvarande en månadshyra betalas vid ankomst till boendet. Denna återbetalas vid utflyttning om boendet lämnas i samma skick som när du anlände. Enligt skolornas villkor så mister du deposition och redan inbetald hyra om du väljer att flytta från ditt boende före kontrakttidens slut. Boende gäller, med några undantag, från söndag före kursstart.

Representation på plats och klagomål

Behöver du hjälp med något under din vistelse eller har klagomål, skall du i första hand vända dig till skolan och redogöra för dina synpunkter så att de får en chans att hjälpa dig att lösa situationen eller rätta eventuella fel. Om du inte är nöjd med eventuell rättelse, hör av dig till din kontaktperson på Study International med en detaljerad redogörelse för dina problem, när de uppstod och vad som har gjorts för att åtgärda problemet. Klagomål som består efter kursslut ska skriftligen skickas till Study International senast en månad efter kursslut.

Fakturabetalning

Om du inte betalar fakturan vid förfallodatum har Study International rätt att avboka ditt kursarrangemang och debitera dig enligt gällande avbokningsregler. Study International har vid skriftlig betalningspåminnelse rätt till ersättning enligt lag per faktura. Tvingas du avbryta dina studier skall du kontakta det försäkringsbolag du har tecknat försäkring hos.

Visum

Du ansvarar själv för att skaffa det visum som krävs för dina utlandsstudier. Eventuella registreringsavgifter för visum återbetalas aldrig.

Studiemedel och CSN

Study International ansvarar ej för om den enskilde sökande blir beviljad studiemedel eller ej för en utbildning. Det är upp till varje sökande att kontrollera om hon/han är berättigad till studiemedel före ansökan skickas till Study International.

Övrigt

Study International reserverar sig även för nya skatter, förändrad moms, eller ändringar utanför SI:s kontroll. Study International fritar sig helt från ansvar i samband med skador som kan drabba resenären, katastrof, strejk eller annan force majeure. Study International reserverar sig för felaktiga uppgifter uppkomna i katalog, på hemsida eller i prislista. Vid nationella och lokala helgdagar är du ledig från undervisning.

Study International reserverar sig mot eventuella helgdagar som vi ej informerats om i det land där studierna bedrivs. Study International anger det normala maxantalet studenter per grupp. Undantagsvis kan det tillkomma 1-2 studenter utöver angivet maxantal. Study International reserverar sig för förändringar i aktivitetsprogram, kursupplägg, gruppstorlek, lektionsantal, eller andra förändringar av kurs- eller boendearrangemang som skolan vidtar. Study International förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med studenten vidta ändringar av uppgifter i prislista/katalog/hemsida. Study International kan häva beställd kurs av enskild student om vi bedömer att studenten ej kommer att klara sin utlandsvistelse. Study International reserverar sig helt för våra studenters studieresultat och dess konsekvenser. Study International förbehåller sig rätten att sända fyllnadsfaktura i det fall att skolan höjer kursavgift och boendekostnader. Observera att priserna på hemsidan endast avser nya anmälningar, och att för förlängning av redan påbörjad kurs gäller skolans ordinarie priser. Study International reserverar sig helt för prishöjningar på grund av valutakursförändringar och oförutsedda prishöjningar. Våra priser är beräknade på valutakursen 2018-01-02. Vid valutakurshöjning kommer fyllnadsfaktura att sändas.

JOBBA UTOMLANDS  ALLMÄNNA VILLKOR

Betalningsvillkor

När vi tagit emot din anmälan och bekräftat den och du har betalat handpenningen är anmälan bindande. Handpenningen om 1000 SEK är en delbetalning och kommer att reducera slutfakturan med motsvarande belopp. Avgiften för hela bokningen skall betalas senast 30 dagar före kursstart.

Särskilda villkor gäller för programmet Jobba i Kanada:
När vi tagit emot din anmälan och bekräftat den och du har betalat handpenningen är anmälan bindande. Handpenningen är 2 500 SEK och är en delbetalning som reducerar slutfakturan med motsvarande belopp. Avgiften för hela bokningen ( slutbetalningen) skall vara oss tillhanda 10 dagar efter bekräftelse av ditt visum till Kanada.

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar att du tecknar vårt avbeställningsskydd för SEK 400 för att skydda dig om du blir tvungen att avboka din språkkurs. Avbeställningsskydd måste bokas samtidigt som du anmäler dig till kursarrangemanget.

Avbeställningsskyddet gäller vid: akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall inom familjen (maka/make, sambo, föräldrar, barn, syskon). Avbeställning skall ske skriftligen till vårt kontor sista helgfria vardagen före inflyttning i boendet eller kursstart, beroende på vilket som kommer först. Du ansvarar själv för att avbeställningen kommit fram till oss och du måste erhålla en skriftlig bekräftelse från oss att vi har mottagit din avbeställning. Du måste i din skriftliga avbeställning bifoga ett ojävigt läkarintyg på din akuta sjukdom, olycksfall eller intyg om det dödsfall som inträffat. Läkarintyget skall tydligt ange att du på grund av det som inträffat inte kan studera utomlands. Study International betalar då tillbaka samtliga kurs- och eventuella boendeavgifter som betalats med undantag för skolans eventuella avbokningsavgifter, handpenningen och kostnaden för avbeställningsförsäkringen. Visumkostnader omfattas inte av vårt avbeställningsskydd.

Anmälan som inkommer 30 dagar före kursstart eller tidigare

Vid anmälan till kurser som startar inom 30 dagar skall hela avgiften betalas omgående. Om du inte kan betala hela avgiften för din bokning direkt så kan du mot en avgift om 500 SEK dela upp din betalning. Vid förfrågan till oss kan din slutfaktura också anpassas efter CSN´s utbetalningsplan.

Avbokning

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före kursstart återbetalas hela avgiften förutom avbeställningsskydd och handpenning.

Vid avbokning  30 – 15 dagar före kursstart tillkommer en avbeställningskostnad om SEK 1 500 plus eventuella avbeställningskostnader från skolan.

Vid avbokning 14 arbetsdagar – 1 helgfri vardag före kursstart tillkommer en avbeställningskostnad om SEK 3 000 plus eventuella avbeställningskostnader från skolan.

Vid avbokning senare än 1 helgfri vardag före kursstart utgår ingen återbetalning av avgift.

Ombokning

Vid ändringar som görs senast 30 dagar före startdatum, debiteras en ombokningsavgift på SEK 500.

Ändringar som görs mellan 30 – 1 helgfri vardag före startdatum räknas som en avbokning och då tillämpas gällande regler avbkoningsregler ovan.

Avbrytande av arrangemang

Om du väljer att avbryta ditt arrangemang utgår ingen återbetalning.

Försäkring

Samtliga av våra skolor kräver att du har ett fullgott försäkringsskydd under din studievistelse och arbetsvistelse. Vi har i samarbete med GOUDA – ett av världens största försäkringsbolag för studenter- tagit fram en heltäckande försäkring, speciellt anpassad för dig som skall studera, arbeta och leva utomlands. Kontakta oss för mer information.

Boende

Du väljer själv om du vill ha hjälp av Study International med att boka boende. Om vi hjälper dig så förmedlar vi endast dina boendeönskemål till vår partner. Slutgiltigt besked om ditt boende får du vanligtvis ungefär två veckor före kursstart.  Ibland kräver skolan att en deposition motsvarande en månadshyra betalas vid ankomst till boendet. Denna återbetalas vid utflyttning om boendet lämnas i samma skick som när du anlände. Enligt skolornas villkor så mister du deposition och redan inbetald hyra om du väljer att flytta från ditt boende före kontrakttidens slut. Boende gäller, med några undantag, från söndag före kursstart.

Representation på plats och klagomål

Behöver du hjälp med något under din vistelse eller har klagomål, skall du i första hand vända dig till skolan / arrangören eller teamet på plats och redogöra för dina synpunkter så att de får en chans att hjälpa dig att lösa situationen eller rätta eventuella fel. Om du inte är nöjd med eventuell rättelse, hör av dig till din kontaktperson på Study International med en detaljerad redogörelse för dina problem, när de uppstod och vad som har gjorts för att åtgärda problemet. Klagomål som består efter kursslut ska skriftligen skickas till Study International senast en månad efter avslut.

Fakturabetalning

Om du inte betalar fakturan vid förfallodatum har Study International rätt att avboka ditt arrangemang och debitera dig enligt gällande avbokningsregler. Study International har vid skriftlig betalningspåminnelse rätt till ersättning enligt lag per faktura. Tvingas du avbryta dina studier skall du kontakta det försäkringsbolag du har tecknat försäkring hos.

Visum

Du ansvarar själv för att skaffa det visum som krävs för att arbeta. Vi tillhandahåller endast information om visumet som du behöver för att arbeta.  Kontakta oss så berättar vi mer.

Garantier och regler

Study International kan inte garantera arbete då det är upp till arbetsgivaren att värdera varje deltagares förutsättningar, lämplighet och förkunskaper. Vid vissa program får du ett jobberbjudande genom intervju med arbetsgivaren före avresa. Förutsatt att intervjun går bra och att dina kunskaper i språket möter förkunskapskraven så kommer du att få jobberbjudande från arbetsgivaren. Du kan ha önskemål om arbetsort men vi kan inte garantera att du kan få arbete på just den orten utan det krävs att du är flexibel med arbetsort.

I händelse att vår samarbetspartner efter ett flertal försök inte lyckats hitta en placering, eller att du tackar nej till de förslag du får förlorar du din handpenningen. När du väl har accepterat din praktikplacering debiteras du 100 procent av ditt bokade arrangemang vid avbeställning.

På program som inleds med obligatorisk språkkurs så kommer skolan att anordna intervjuer till dig. Det är sedan alltid arbetsgivaren som avgör om de vill anställa dig eller inte. Språkskolorna kan aldrig helt garantera ett arbete till dig.

När du har fått ett arbete så har skolorna ingen skyldighet att ordna fler intervjuer till dig.

I de fall där vi rekommenderar arbetsvisum och vår partner hjälper dig till med förberedelser för att arbeta i landet så är ditt eget ansvar att hitta ett jobb.

Övrigt

Study International reserverar sig även för nya skatter, förändrad moms, eller ändringar utanför SI:s kontroll. Study International fritar sig helt från ansvar i samband med skador som kan drabba resenären, katastrof, strejk eller annan force majeure. Study International reserverar sig för felaktiga uppgifter uppkomna i katalog, på hemsida eller i prislista. Vid nationella och lokala helgdagar är du ledig från undervisning.

Study International reserverar sig mot eventuella helgdagar som vi ej informerats om i det land där studierna bedrivs. Study International anger i prislistan det normala maxantalet studenter per grupp. Undantagsvis kan det tillkomma 1-2 studenter utöver angivet maxantal. Study International reserverar sig för förändringar i aktivitetsprogram, kursupplägg, gruppstorlek, lektionsantal, eller andra förändringar av kurs- eller boendearrangemang som skolan vidtar. Study International förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med studenten vidta ändringar av uppgifter i prislista/katalog/hemsida. Study International kan häva beställd kurs av enskild student om vi bedömer att studenten ej kommer att klara sin utlandsvistelse. Study International reserverar sig helt för våra studenters studieresultat och dess konsekvenser. Study International förbehåller sig rätten att sända fyllnadsfaktura i det fall att skolan höjer kursavgift och boendekostnader. Observera att priserna på hemsidan endast avser nya anmälningar, och att för förlängning av redan påbörjad kurs gäller skolans ordinarie priser. Study International reserverar sig helt för prishöjningar på grund av valutakursförändringar och oförutsedda prishöjningar. Våra priser är beräknade på valutakursen 2018-01-02. Vid valutakurshöjning kommer fyllnadsfaktura att sändas.