Allmänna villkor

Här nedan finner du Study Internationals allmänna villkor för

Språkresor

Volontär- & Äventyrsresor

Jobba utomlands

SPRÅKRESOR ALLMÄNNA VILLKOR

Betalningsvillkor

När vi tagit emot din anmälan och bekräftat den och du har betalat handpenningen är anmälan bindande. Handpenningen om 1000 SEK är en delbetalning och kommer att reducera slutfakturan med motsvarande belopp. Avgiften för hela bokningen skall betalas senast 30 dagar före kursstart.

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar att du tecknar vårt avbeställningsskydd för SEK 400 för att skydda dig om du blir tvungen att avboka din språkkurs. Avbeställningsskydd måste bokas samtidigt som du anmäler dig till kursarrangemanget.

Avbeställningsskyddet gäller vid: akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall inom familjen (maka/make, sambo, föräldrar, barn, syskon). Avbeställning skall ske skriftligen till vårt kontor sista helgfria vardagen före inflyttning i boendet eller kursstart, beroende på vilket som kommer först. Du ansvarar själv för att avbeställningen kommit fram till oss och du måste erhålla en skriftlig bekräftelse från oss att vi har mottagit din avbeställning. Du måste i din skriftliga avbeställning bifoga ett ojävigt läkarintyg på din akuta sjukdom, olycksfall eller intyg om det dödsfall som inträffat. Läkarintyget skall tydligt ange att du på grund av det som inträffat inte kan studera utomlands. Study International betalar då tillbaka samtliga kurs- och eventuella boendeavgifter som betalats med undantag för skolans eventuella avbokningsavgifter, handpenningen och kostnaden för avbeställningsförsäkringen. Visumkostnader omfattas inte av vårt avbeställningsskydd.

Anmälan som inkommer 30 dagar före kursstart eller tidigare

Vid anmälan till kurser som startar inom 30 dagar skall hela avgiften betalas omgående. Om du inte kan betala hela avgiften för din bokning direkt så kan du mot en avgift om 500 SEK dela upp din betalning. Vid förfrågan till oss kan din slutfaktura också anpassas efter CSN´s utbetalningsplan.

Avbokning

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före kursstart återbetalas hela avgiften förutom avbeställningsskydd och handpenning.

Vid avbokning  30 – 15 dagar före kursstart tillkommer en avbeställningskostnad om SEK 1 500 plus eventuella avbeställningskostnader från skolan.

Vid avbokning 14 arbetsdagar – 1 helgfri vardag före kursstart tillkommer en avbeställningskostnad om SEK 3 000 plus eventuella avbeställningskostnader från skolan.

Vid avbokning senare än 1 helgfri vardag före kursstart utgår ingen återbetalning av avgift.

Ombokning

Vid ändringar av kurs, studieort eller boendealternativ som görs senast 30 dagar före kursstart, debiteras en ombokningsavgift på SEK 500.

Ändringar som görs mellan 30 – 1 helgfri vardag före kursstart räknas som en avbokning och då tillämpas gällande Avbokning (se ovan).

Avbrytande av kurs

Om du avbryter din kurs utgår ingen återbetalning.

Försäkring

Samtliga av våra skolor kräver att du har ett fullgott försäkringsskydd under din studievistelse. Vi har, i samarbete med GOUDA – ett av världens största försäkringsbolag för studenter-, tagit fram en heltäckande försäkring, speciellt anpassad för dig som skall studera utomlands. Kontakta oss för mer information.

Boende

Du väljer själv om du vill ha hjälp av Study International med att boka boende.

Om vi hjälper dig så förmedlar vi endast dina boendeönskemål till skolan. Slutgiltigt besked om ditt boende får du vanligtvis ungefär två veckor före kursstart.  Ibland kräver skolan att en deposition motsvarande en månadshyra betalas vid ankomst till boendet. Denna återbetalas vid utflyttning om boendet lämnas i samma skick som när du anlände. Enligt skolornas villkor så mister du deposition och redan inbetald hyra om du väljer att flytta från ditt boende före kontrakttidens slut. Boende gäller, med några undantag, från söndag före kursstart.

Representation på plats och klagomål

Behöver du hjälp med något under din vistelse eller har klagomål, skall du i första hand vända dig till skolan och redogöra för dina synpunkter så att de får en chans att hjälpa dig att lösa situationen eller rätta eventuella fel. Om du inte är nöjd med eventuell rättelse, hör av dig till din kontaktperson på Study International med en detaljerad redogörelse för dina problem, när de uppstod och vad som har gjorts för att åtgärda problemet. Klagomål som består efter kursslut ska skriftligen skickas till Study International senast en månad efter kursslut.

Fakturabetalning

Om du inte betalar fakturan vid förfallodatum har Study International rätt att avboka ditt kursarrangemang och debitera dig enligt gällande avbokningsregler. Study International har vid skriftlig betalningspåminnelse rätt till ersättning enligt lag per faktura. Tvingas du avbryta dina studier skall du kontakta det försäkringsbolag du har tecknat försäkring hos.

Visum

Du ansvarar själv för att skaffa det visum som krävs för dina utlandsstudier. Eventuella registreringsavgifter för visum återbetalas aldrig.

Studiemedel och CSN

Study International ansvarar ej för om den enskilde sökande blir beviljad studiemedel eller ej för en utbildning. Det är upp till varje sökande att kontrollera om hon/han är berättigad till studiemedel före ansökan skickas till Study International.

Övrigt

Study International reserverar sig även för nya skatter, förändrad moms, eller ändringar utanför SI:s kontroll. Study International fritar sig helt från ansvar i samband med skador som kan drabba resenären, katastrof, strejk eller annan force majeure. Study International reserverar sig för felaktiga uppgifter uppkomna i katalog, på hemsida eller i prislista. Vid nationella och lokala helgdagar är du ledig från undervisning.

Study International reserverar sig mot eventuella helgdagar som vi ej informerats om i det land där studierna bedrivs. Study International anger det normala maxantalet studenter per grupp. Undantagsvis kan det tillkomma 1-2 studenter utöver angivet maxantal. Study International reserverar sig för förändringar i aktivitetsprogram, kursupplägg, gruppstorlek, lektionsantal, eller andra förändringar av kurs- eller boendearrangemang som skolan vidtar. Study International förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med studenten vidta ändringar av uppgifter i prislista/katalog/hemsida. Study International kan häva beställd kurs av enskild student om vi bedömer att studenten ej kommer att klara sin utlandsvistelse. Study International reserverar sig helt för våra studenters studieresultat och dess konsekvenser. Study International förbehåller sig rätten att sända fyllnadsfaktura i det fall att skolan höjer kursavgift och boendekostnader. Observera att priserna på hemsidan endast avser nya anmälningar, och att för förlängning av redan påbörjad kurs gäller skolans ordinarie priser. Study International reserverar sig helt för prishöjningar på grund av valutakursförändringar och oförutsedda prishöjningar. Våra priser är beräknade på valutakursen 2017-01-22. Vid valutakurshöjning kommer fyllnadsfaktura att sändas.

VOLONTÄR & ÄVENTYR ALLMÄNNA VILLKOR

Betalningsvillkor

När vi tagit emot din anmälan och bekräftat den och du har betalat handpenningen är anmälan bindande. Handpenningen om 2500 SEK är en delbetalning och kommer att reducera slutfakturan med motsvarande belopp. Avgiften för hela bokningen skall betalas senast 45 dagar före kursstart. Vid anmälan till program som startar inom 45 dagar skall hela avgiften betalas omgående.

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar att du tecknar avbeställningsskydd om du blir tvungen att avboka din äventyrsresa eller ditt volontärprogram. Avbeställningsskydd måste bokas samtidigt som du anmäler dig. Du slipper då att oroa dig för en ekonomisk förlust om du skulle bli allvarligt sjuk eller något annat allvarligt inträffar som förhindrar din avresa. Avbeställningsförsäkringen kostar 5% av programmets pris och måste bokas i samband med din bokning av programmet. Avbeställningsförsäkringen gäller utan självrisk. Du kan teckna GOUDA:s avbeställningsskydd via oss.

Reseförsäkring

Det är obligatorisk att du har en heltäckande reseförsäkring och du måste kunna uppvisa försäkringsintyget vid ankomst till destinationen. Vi har i samarbete med GOUDA – ett av världens största försäkringsbolag för studenter-tagit fram en heltäckande försäkring. Kontakta oss för mer information.

Anmälan som inkommer 45 dagar före programstart eller tidigare

Vid anmälan till program som startar inom 45 dagar skall hela avgiften betalas omgående. Om du inte kan betala hela avgiften för din bokning direkt så kan du mot en avgift om 500 SEK dela upp din betalning.

Avbokning

Vid avbokning tidigare än 61 dagar eller mer före startdatum återbetalas hela avgiften förutom avgift för avbeställningsskydd och handpenning.

Vid avbokning 60 – 31 dagar före startdatum debiteras 50 procent av den totala kostnaden för ditt bokade arrangemang.

Vid avbokning 30 arbetsdagar – 0  före startdatum debiteras 100 procent av den totala kostnaden för ditt bokade arrangemang.

Ombokning

Ombokning från en resa till en annan skall senast ske 60 dagar före resans startdatum och debiteras med 1 000 SEK.

För ombokningar som sker 59 dagar 14 dagar före startdatum debiteras med 3000 SEK.

Ändringar i ditt bokade arrangemang debiteras med 500 SEK samt vår partners eventuella administrativa kostnader.

Inga bokningsförändringar är tillåtna inom 14 dagar före resans startdatum.

Boende

För alla Äventyrsresor och Volontärresor gäller den boendeform som anges i programmets specifikation i de fall boende är angivet och inkluderat.

Representation på plats och klagomål

Behöver du hjälp med något under din vistelse eller har klagomål, skall du i första hand vända dig till arrangören och teamet på plats och redogöra för dina synpunkter så att de får en chans att hjälpa dig att lösa situationen eller rätta eventuella fel. Om du inte är nöjd med eventuell rättelse, hör av dig till din kontaktperson på Study International med en detaljerad redogörelse för dina problem, när de uppstod och vad som har gjorts för att åtgärda problemet. Klagomål som består efter ditt bokade arrangemang ska skriftligen skickas till Study International senast en månad efter avslutat program eller arrangemang.

Pass och visum

Ditt pass måste vara giltigt minst 6 månader efter avslutad resa. Det är resenärens ansvar att ha ett giltigt pass och korrekta visumhandlingar för destinationerna.

Övrigt

Study International reserverar sig helt för förändringar av lokala transportkostnader, bränsle, tullar, skatter och avgifter som sker vid destinationerna. Study International kan inte hållas ansvarigt för någon olycka, skada, förlust, försening eller oregelbundenhet som kan uppstå på grund av tredje parts beteende. Study International tar inte ansvar för en resenär som överträder lagar och regler i det land/länder som besöks. Study International reserverar sig helt för eventuella extra kostnader eller förluster som kan uppstå på grund av flyg- eller väderförseningar eller andra faktorer. Det är resenärens ansvar se till att den har tagit de vaccinationer som krävs för destinationen samt att den har en heltäckande försäkring. Study International reserverar sig även för nya skatter, förändrad moms, eller ändringar utanför Study International kontroll. Study International fritar sig helt från ansvar i samband med skador som kan drabba resenären, katastrof, strejk eller annan force majeure. Du förväntas du ta del av all den information du erhåller inför din resa. Avbrutet deltagande orsakat av underlåtelse av att tillgodogöra sig informationen angående din äventyrsresa / volontärresa berättigar inte till ersättning av projektkostnad eller resekostnad. Resplanen för samtliga våra program kan ibland komma att ändras under året beroende av en mängd olika faktorer och vi har inte alltid möjlighet att informera om eventuella ändringar/avvikelser i förväg. Study International reserverar sig helt för prishöjningar på grund av valutakursförändringar. Priserna är baserade på valutakurser per 2017-01-22. Vid valutakurshöjning kan fyllnadsfaktura behöva att sändas. Study International reserverar sig helt för felaktiga uppgifter uppkomna på hemsida eller i prislista. Study International reserverar sig helt för förändringar i aktivitetsprogram, researrangemang, gruppstorlek eller andra förändringar av rese- eller boendearrangemang som vidtas utan Study International blivit informerade om detta. Study International förbehåller sig rätten att före avtal träffas vidta ändringar av uppgifter i prislista/katalog/hemsida. Study International förbehåller sig rätten att inställa ett program men kommer inte ställa in ett program mindre än 30 dagar före resans startdatum med undantag för Force Majeure. Full återbetalning utgår om resan blir inställd. När du tjänstgör som volontär måste du följa de regler och normer för uppförande som förväntas av volontärer och som regleras i Volunteer Code of Conduct. Den är avsedd att hjälpa dig att uppnå mesta möjliga av din placering och garanterar också att organisationer och människor vi arbetar med behandlas med respekt och att hänsyn tas till andra kulturella aspekter under din placering.

JOBBA UTOMLANDS  ALLMÄNNA VILLKOR

Betalningsvillkor

När vi tagit emot din anmälan och bekräftat den och du har betalat handpenningen är anmälan bindande. Handpenningen om 1000 SEK är en delbetalning och kommer att reducera slutfakturan med motsvarande belopp. Avgiften för hela bokningen skall betalas senast 30 dagar före kursstart.

Särskilda villkor gäller för programmet Jobba i Kanada:
När vi tagit emot din anmälan och bekräftat den och du har betalat handpenningen är anmälan bindande. Handpenningen är 2 500 SEK och är en delbetalning som reducerar slutfakturan med motsvarande belopp. Avgiften för hela bokningen ( slutbetalningen) skall vara oss tillhanda 10 dagar efter bekräftelse av ditt visum till Kanada.

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar att du tecknar vårt avbeställningsskydd för SEK 400 för att skydda dig om du blir tvungen att avboka din språkkurs. Avbeställningsskydd måste bokas samtidigt som du anmäler dig till kursarrangemanget.

Avbeställningsskyddet gäller vid: akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall inom familjen (maka/make, sambo, föräldrar, barn, syskon). Avbeställning skall ske skriftligen till vårt kontor sista helgfria vardagen före inflyttning i boendet eller kursstart, beroende på vilket som kommer först. Du ansvarar själv för att avbeställningen kommit fram till oss och du måste erhålla en skriftlig bekräftelse från oss att vi har mottagit din avbeställning. Du måste i din skriftliga avbeställning bifoga ett ojävigt läkarintyg på din akuta sjukdom, olycksfall eller intyg om det dödsfall som inträffat. Läkarintyget skall tydligt ange att du på grund av det som inträffat inte kan studera utomlands. Study International betalar då tillbaka samtliga kurs- och eventuella boendeavgifter som betalats med undantag för skolans eventuella avbokningsavgifter, handpenningen och kostnaden för avbeställningsförsäkringen. Visumkostnader omfattas inte av vårt avbeställningsskydd.

Anmälan som inkommer 30 dagar före kursstart eller tidigare

Vid anmälan till kurser som startar inom 30 dagar skall hela avgiften betalas omgående. Om du inte kan betala hela avgiften för din bokning direkt så kan du mot en avgift om 500 SEK dela upp din betalning. Vid förfrågan till oss kan din slutfaktura också anpassas efter CSN´s utbetalningsplan.

Avbokning

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före kursstart återbetalas hela avgiften förutom avbeställningsskydd och handpenning.

Vid avbokning  30 – 15 dagar före kursstart tillkommer en avbeställningskostnad om SEK 1 500 plus eventuella avbeställningskostnader från skolan.

Vid avbokning 14 arbetsdagar – 1 helgfri vardag före kursstart tillkommer en avbeställningskostnad om SEK 3 000 plus eventuella avbeställningskostnader från skolan.

Vid avbokning senare än 1 helgfri vardag före kursstart utgår ingen återbetalning av avgift.

Ombokning

Vid ändringar som görs senast 30 dagar före startdatum, debiteras en ombokningsavgift på SEK 500.

Ändringar som görs mellan 30 – 1 helgfri vardag före startdatum räknas som en avbokning och då tillämpas gällande regler avbkoningsregler ovan.

Avbrytande av arrangemang

Om du väljer att avbryta ditt arrangemang utgår ingen återbetalning.

Försäkring

Samtliga av våra skolor kräver att du har ett fullgott försäkringsskydd under din studievistelse och arbetsvistelse. Vi har i samarbete med GOUDA – ett av världens största försäkringsbolag för studenter- tagit fram en heltäckande försäkring, speciellt anpassad för dig som skall studera, arbeta och leva utomlands. Kontakta oss för mer information.

Boende

Du väljer själv om du vill ha hjälp av Study International med att boka boende. Om vi hjälper dig så förmedlar vi endast dina boendeönskemål till vår partner. Slutgiltigt besked om ditt boende får du vanligtvis ungefär två veckor före kursstart.  Ibland kräver skolan att en deposition motsvarande en månadshyra betalas vid ankomst till boendet. Denna återbetalas vid utflyttning om boendet lämnas i samma skick som när du anlände. Enligt skolornas villkor så mister du deposition och redan inbetald hyra om du väljer att flytta från ditt boende före kontrakttidens slut. Boende gäller, med några undantag, från söndag före kursstart.

Representation på plats och klagomål

Behöver du hjälp med något under din vistelse eller har klagomål, skall du i första hand vända dig till skolan / arrangören eller teamet på plats och redogöra för dina synpunkter så att de får en chans att hjälpa dig att lösa situationen eller rätta eventuella fel. Om du inte är nöjd med eventuell rättelse, hör av dig till din kontaktperson på Study International med en detaljerad redogörelse för dina problem, när de uppstod och vad som har gjorts för att åtgärda problemet. Klagomål som består efter kursslut ska skriftligen skickas till Study International senast en månad efter avslut.

Fakturabetalning

Om du inte betalar fakturan vid förfallodatum har Study International rätt att avboka ditt arrangemang och debitera dig enligt gällande avbokningsregler. Study International har vid skriftlig betalningspåminnelse rätt till ersättning enligt lag per faktura. Tvingas du avbryta dina studier skall du kontakta det försäkringsbolag du har tecknat försäkring hos.

Visum

Du ansvarar själv för att skaffa det visum som krävs för att arbeta. Vi tillhandahåller endast information om visumet som du behöver för att arbeta.  Kontakta oss så berättar vi mer.

Garantier och regler

Study International kan inte garantera arbete då det är upp till arbetsgivaren att värdera varje deltagares förutsättningar, lämplighet och förkunskaper. Vid vissa program får du ett jobberbjudande genom intervju med arbetsgivaren före avresa. Förutsatt att intervjun går bra och att dina kunskaper i språket möter förkunskapskraven så kommer du att få jobberbjudande från arbetsgivaren. Du kan ha önskemål om arbetsort men vi kan inte garantera att du kan få arbete på just den orten utan det krävs att du är flexibel med arbetsort.

I händelse att vår samarbetspartner efter ett flertal försök inte lyckats hitta en placering, eller att du tackar nej till de förslag du får förlorar du din handpenningen. När du väl har accepterat din praktikplacering debiteras du 100 procent av ditt bokade arrangemang vid avbeställning.

På program som inleds med obligatorisk språkkurs så kommer skolan att anordna intervjuer till dig. Det är sedan alltid arbetsgivaren som avgör om de vill anställa dig eller inte. Språkskolorna kan aldrig helt garantera ett arbete till dig.

När du har fått ett arbete så har skolorna ingen skyldighet att ordna fler intervjuer till dig.

I de fall där vi rekommenderar arbetsvisum och vår partner hjälper dig till med förberedelser för att arbeta i landet så är ditt eget ansvar att hitta ett jobb.

Övrigt

Study International reserverar sig även för nya skatter, förändrad moms, eller ändringar utanför SI:s kontroll. Study International fritar sig helt från ansvar i samband med skador som kan drabba resenären, katastrof, strejk eller annan force majeure. Study International reserverar sig för felaktiga uppgifter uppkomna i katalog, på hemsida eller i prislista. Vid nationella och lokala helgdagar är du ledig från undervisning.

Study International reserverar sig mot eventuella helgdagar som vi ej informerats om i det land där studierna bedrivs. Study International anger i prislistan det normala maxantalet studenter per grupp. Undantagsvis kan det tillkomma 1-2 studenter utöver angivet maxantal. Study International reserverar sig för förändringar i aktivitetsprogram, kursupplägg, gruppstorlek, lektionsantal, eller andra förändringar av kurs- eller boendearrangemang som skolan vidtar. Study International förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med studenten vidta ändringar av uppgifter i prislista/katalog/hemsida. Study International kan häva beställd kurs av enskild student om vi bedömer att studenten ej kommer att klara sin utlandsvistelse. Study International reserverar sig helt för våra studenters studieresultat och dess konsekvenser. Study International förbehåller sig rätten att sända fyllnadsfaktura i det fall att skolan höjer kursavgift och boendekostnader. Observera att priserna på hemsidan endast avser nya anmälningar, och att för förlängning av redan påbörjad kurs gäller skolans ordinarie priser. Study International reserverar sig helt för prishöjningar på grund av valutakursförändringar och oförutsedda prishöjningar. Våra priser är beräknade på valutakursen 2017-01-22. Vid valutakurshöjning kommer fyllnadsfaktura att sändas.