Utbildning i 3D animation

Utbildning i 3D animation, animering och datoranimering på universitet, högskola, college & yrkeshögskola. Program & kurser från 6 mån till 3 år

Utbildning i 3D animation och animering

Studera 3D animation, datoranimation och animering på universitet, college, högskola eller yrkeshögskola.

Animation, 3D animation och visualisering innebär att du modellerar och skapar animerade världar, miljöer och karaktärer. Med en utbildning i animation och 3D animation förvandlar du dina kreativa och konstnärliga talanger och idéer till en yrkeskarriär för livet. Det finns en rad högskolor, specialskolor och universitet som hjälper dig att förverkliga dina drömmar.

Att studera 3D animation

Inom animering och 3D animation lär du dig traditionella färdigheter och storytelling som sedan appliceras till digital teknologi.

Efterfrågan på yrkeskunniga talanger inom 3D animation är stor. Den snabba digitala utvecklingen har skapat ett stort behov för animerat innehåll i bl.a game design/speldesign, film, TV, reklam. Även sk. gamification har skapat en stor efterfrågan på animerat innehåll i områden som t.ex undervisning, kommunikation och försäljning.

Olika utbildningar inom 3D animation

utbildning 3d animation

Inriktningarna och studiemöjligheterna är många: du kan studera en 1-2 åriga praktisk yh utbildning eller studera en hel utbildning till kandidatexamen, bachelor. På flera universitet och högskolor erbjuds även avancerade masterprogram.

Du kan även göra ett förberedande basår, foundation year, eller läsa en kortare kurs som förbereder dig för fortsatta studier inom animering och 3D animation.

Lär dig av branschspecialister inom 3D animation

Med STUDIN kan du studera 3D animation, animering och visual effects på universitet och college eller på specialiserade designhögskolor som har en nära anknytning till dataspelsbranschen eller film- och underhållningsindustrin.

Din yrkesskicklighet förstärks genom verkliga projekt och lärare som är yrkesverksamma animatörer. Efter utbildningen har du en portfolio med arbetsprover och är redo för en yrkeskarriär inom 3D animation som animatör.

Utvalda skolor med utbildningar i 3D animation och animering