Utbildning i spelutveckling & speldesign

Utbildning i spelutveckling & speldesign, Game development & Game design på universitet & yrkeshögskola. Studera till spelutvecklare. Examen, 6 mån – 3 år

Utbildning i spelutveckling & speldesign, Game development & Game design

Älskar du dataspel och vill arbeta med att skapa virtuella världar och karaktärer? En utbildning till spelutvecklare ger dig förutsättningarna för att kunna arbeta professionellt inom speldesign och med spelutveckling.

Utbilda dig för en yrkeskarriär inom spelutveckling

Dataspelsbranschen är en miljardindustri som omsätter mer än både film- och musikindustrin tillsammans.  Game designers, speldesigners, spelutvecklare och visual effects designers är idag några av de mest efterfrågade i underhållningsindustrin.

Men en utbildning i spelutveckling och speldesign är användbar också inom en mängd andra sektorer som bl.a kommunikation, information, utbildning, reklam och marknadsföring.

Dataspel och digital animering har blivit en integrerad del av hela underhållningsindustrin och sk. gamification, användandet av spelelement inom andra områden än dataspel, gör en utbildning inom spelutveckling,  Game Design och Game Development relevant för arbeten inom alltifrån reklam, information, marknadskommunikation till utbildning och vård/hälsa/omsorg. utbildning i spelutveckling

Stor efterfrågan på spelutvecklare

Den snabba teknikutvecklingen har lett till ökad komplexitet och kvalitet på både spel och underhållning, vilket i sin tur innebär en växande efterfrågan på välutbildade spelutvecklare med de färdigheter, kunskaper och den kvalificerade tekniska expertis som krävs.  

Vad studerar du i en utbildning till spelutvecklare?

I en utbildning i speldesign och spelutveckling lär du dig bl.a character design, character animation, game project development, texture painting and sculpting.

Inom spelutveckling utforskar du bl.a AI, Artificial Intelligence, spelmotorer, engine development, game networking, software engineering, structure of game production, level design, game mechanics och prototyper.

Bli spelutvecklare & Game Designer

Genom en utbildning i speldesign och spelutveckling får du verktygen och färdigheterna för en lyckad yrkeskarriär i detta spännande och snabbt växande område. Du får tekniska kompetenser och förutsättningar att omvandla kreativa idéer till verklighet.

En utbildning förbereder dig med både den teoretiska grunden och praktiska färdigheter genom studioarbeten i labb. Du får en portfolio med värdefulla arbetsprover inför din väg in på arbetsmarknaden. 

Vad du kan jobba med efter en utbildning i speldesign & game development

Det finns ett stort behov av kvalificerade och välutbildade medarbetare i dataspelsbranschen men även i rad andra branscher och sektorer.

Typiska yrkesroller efter en utbildning i speldesign och spelutveckling kan vara som bl.a Game Designer, Game Producer, Creative Director, Concept Artist, Level Designer, Texture Artist, Environment Artist, Character Artist, Animator, Modeller, Technical Director, Interface Artist, Story Writer  

Studera speldesign, game design utomlands

En utbildning i spelprogrammering och speldesign, Game Design, Game Art, Game Development, Game Programming etc ges på nästan alla större universitet och högskolor utomlands som STUDIN samarbetar med.

En grundutbildning till kandidatexamen/bachelor innebär vanligtvis tre års studier.

På specialhögskolor inom Creative Industries ges även 1-2 åriga praktiska yh utbildningar i Game Design. 

Skolornas nära anknytning till dataspelsbranschen, möjlighet till praktik under utbildningens gång samt lärare som är yrkesverksamma proffs öppnar din väg in i branschen.

Under utbildningen får du den praktiska yrkes- och branscherfarenhet som krävs.

Förberedande kurser & yh utbildningar i spelutveckling

För flera utbildningar i Speldesign kan det vara nödvändigt med förkunskaper eller en portfolio/arbetsprover. Om du inte har detta kan du studera en förberedande kurs eller en YH utbildning på yrkeshögskola utomlands.

Utvalda skolor med utbildningar i spelutveckling & speldesign