Studera Entreprenörskap

Utbildningar i Entreprenörskap, Entrepreneurship på universitet & handelshögskolor i hela världen. Kandidatutbildningar, master & kurser från 1 termin till 3 år

Utbildning i Entreprenörskap / Entrepreneurship & Innovation  

Kreativitet och innovation är en viktig komponent i företagande och affärsliv. Entreprenörer identifierar nya affärsmöjligheter på marknaden, bryter nya vägar, utvecklar affärer och företagande.

Flera universitet och högskolor har program inom Business Management med inriktning mot entreprenörskap och innovation. I utbildningarna används entreprenörens viktiga roll inom företagande och affärsliv som modell för att utveckla kreativt tänkande och förmågan att analysera, utforska och upptäcka trender för att skapa nya affärsmöjligheter.utbildning entreprenörskap

Vad innebär en utbildning i entreprenörskap

Vanligtvis är en utbildning i Entreprenörskap eller Entrepreneurship en specialisering inom en bred företagsekonomisk grundutbildning som t.ex i ett business management program på en handelshögskola.

Men möjlighet finns även att studera kurser inom entreprenörskap och innovation under en termin med utlandsstudier i bl. a USA, Australien och Storbritannien.

På flera universitet ges även masterutbildningar som ger dig en specialisering mot entreprenörskap och innovation. 

Flexibla utbildningsalternativ

STUDIN samarbetar med ett flertal universitet och specialiserade handelshögskolor där du kan studera entreprenörskap, antingen en termin eller en hel utbildning till examen. 

Kandidatutbildning i Entreprenörskap

Ett kandidatprogram (bachelor) är vanligtvis på 3 år. På många handelshögskolor är praktik en integrerad del av utbildningen: du ges möjlighet till praktiska hands-on erfarenheter genom internship under utbildningens gång.

Master in Entrepreneurship & Innovation

En masterutbildning i Entrepreneurship & Innovation är vanligtvis på 1 år och ger dig som har en kandidatutbildning spetskompetenser och stora fördelar på den internationella arbetsmarknaden. 

Kurser i Entreprenörskap

Du som studerar på högskola kan studera kurser i Entrepreneurship och relaterade kurser i ekonomi, business och management under din termin med utlandsstudier. 

Även du som vill prova på universitetsstudier efter gymnasiet kan studera kurser i ämnesområdet under 1-2 terminer, kurserna kan ofta tillgodoräknas i en framtida examensutbildning.

Utvalda skolor med utbildningar i Entreprenörskap & Innovation