Studera Finans & Bank

Utbildningar i Finans, Finance & Banking, på universitet & handelshögskolor i hela världen. Kandidatutbildningar, master & kurser i finans från 1 termin till 3 år

Utbildningar i Finans & Bank 

Med en ekonomiutbildning inom finans och bank, Finance & Banking, får du specialistkunskaper, färdigheter och erfarenheter för att lyckas i bank- och finanssektorn, ett område som påverkar framgången för hela vår globala ekonomi.

Du ges de grundläggande färdigheterna för en internationell karriär inom finans, bank, försäkring, redovisning, controlling och konsulttjänster.

När du studerar internationellt i Finance & Banking får du en bred ekonomiutbildning som täcker in områden som företagsekonomi och redovisning, accounting men med fördjupning och specialiseringar i global business, nationalekonomi, bank och finansiella tjänster. utbildning bank finans

Vad innebär en utbildning i Bank & Finans

Till skillnad från arbetsroller inom redovisning, accounting som ofta handlar om att registrera nuvarande och historiska intäkter och utgifter är arbetsrollerna inom finansiering och banking mer fokuserade på att förutsäga och analysera potentialen för vinst och tillväxt, att utvärdera monetära resurser, att använda redovisningsstatistik och rapporter för att även se externt efter framtida finansieringsalternativ. 

Områden som du studerar i en ekonomutbildning med inriktning mot finans kan vara bl.a. Asset markets, Behavioural finance, Corporate finance, Economics eller econometrics, Financial mathematics, Financial management, Financial markets, Financial planning, Financial accounting, International finance, Private equity, Risk management, Venture capital.

Vad du kan arbeta med efter en utbildning i Bank & Finans

Yrkeskarriärer efter en utbildning inom bank och finans kan vara t.ex som Commercial banker, Financial consultant, Financial manager, Financial trader, Hedge fund manager, Insurance officer, Investment banker.

Flexibla utbildningsalternativ

STUDIN samarbetar med universitet och högskolor i hela världen som har utbildningar i Finans, Finance & Banking.

Kandidatutbildning i Finans, Banking & Investment

Ett kandidatprogram (bachelor) är vanligtvis på 3 år. På många handelshögskolor är praktik en integrerad del av utbildningen: du ges möjlighet till praktiska hands-on erfarenheter genom internship under utbildningens gång.

Master in Finance

Masterutbildningar i Finans finns på flera universitet och handelshögskolor och är på 1 år (ibland 2 år). Master in Corporate Finance eller Master in Financial Management ger dig som har en kandidatutbildning spetskompetenser och fördelar på den internationella arbetsmarknaden. 

Kurser i Finans, finansiering

Du som studerar på högskola kan studera kurser i finans, bank och andra ekonomiämnen under din termin med utlandsstudier. Även du som vill prova på universitetsstudier i ämnesområdet efter gymnasiet kan studera fristående kurser i Bank & Finans.  

Utvalda skolor med utbildningar i Finans & bank