Studera Företagsekonomi & Business

Utbildningar i Företagsekonomi & Business på universitet, college & yrkeshögskola. Kandidat, master & kurser i ekonomi & business från 1 termin till 3 år

Utbildning i Företagsekonomi & Business

Ekonomiutbildningar och kandidatutbildningar i företagsekonomi och business är ett av de mest populära valen bland studenter världen över.

En examen i företagsekonomi och business kan leda till en stor bredd av karriärvägar och till en mångfald av yrkesroller inom i stort sett alla branscher och organisationer. 

Om du vill ha en bred grundutbildning med bas i företagsekonomi, organisation, ledning eller marknadsföring är en utbildning i företagsekonomi & business ett utmärkt val. plugga företagsekonomi

Vad innebär en utbildning i företagsekonomi

Utbildningar i ekonomi, företagsekonomi och business är breda ekonomutbildningar som täcker alla viktiga aspekter av ekonomi, management, ledning och företagsorganisation.  

Kandidatprogram i ekonomi, business och management finns på de flesta universitet och högskolor. Du kan även studera företagsekonomi på en handelshögskola.

Ekonomutbildningar har något olika inriktning och namn beroende på skola, vanligt är t.ex Bachelor in business and economics, Bachelor in business management, Bachelor of business administration, Bachelor of commerce etc.

Att studera företagsekonomi

På de flesta skolor är det första året i en kandidatutbildning i business och ekonomi grundläggande. Du får en bred bas av kunskaper i ekonomi. Du lär dig de grundläggande modellerna och begreppen inom företagsekonomi, organisation, ledarskap och modeller för strategiutveckling, ekonomi och ekonomistyrning, redovisningsprinciper, marknadsföringsprinciper och marknadsanalys.

Du specialiserar dig under utbildningen  

När du studerar ett helt utbildningsprogram till examen (kandidat/bachelor) inom business och ekonomi ges möjligheter till specialiseringar och fördjupningar inom en rad olika företags- och affärsrelaterade områden. Med en bred bas som grund kan du sedan rikta in dig mot ett speciellt område t.ex  marknadsföring, företagsekonomi, makroekonomi eller nationalekonomi, redovisning/accounting, bank, finans, internationell business eller IT, management, företagsledning, organisation och strategi.

En praktisk utbildning i verklig affärsmiljö 

De flesta utbildningar i företagsekonomi och business utomlands har praktiska inslag där du utvecklar dina dina teoretiska kunskaper och applicerar dem i en verklig affärsmiljö. Det kan vara genom verkliga businessprojekt som görs på uppdrag för ett företag eller i form av praktik, antingen som en integrerad del av utbildningen eller som ett tillval i anslutning till studierna.

Vad du kan arbeta med efter en utbildning i företagsekonomi

En examen (kandidat/bachelor) i ekonomi och business öppnar för en bredd av karriärmöjligheter inom i stort sett alla branscher, företag och organisationer, men även för arbetsroller i offentlig sektor, statlig förvaltning och myndigheter.

Du kan arbeta inom bl.a ekonomi, marknad, finans, HR, försäljning. De flesta har en klar idé om vilket område de vill fortsätta inom efter avslutad utbildning.

Flexibla utbildningsalternativ i hela världen

Ekonomiutbildningar och program och kurser i ekonomi och business finns på nästan alla skolor STUDIN samarbetar med. Valmöjligheterna är många och flexibiliteten är mycket stor. Du kan studera en hel utbildning till examen eller studera kurser i ekonomi en termin.

Kandidatutbildningar i Företagskonomi & Business

Ett kandidatprogram till examen, bachelor, är vanligtvis på 3 – 4 år, beroende på utbildningsland och inriktning.

Masterutbildning i Business & Företagsekonomi

Masterutbildningar i ekonomi och business är normalt på 1 eller 2 år. Med en master förvärvar du spetskompetenser och stora fördelar på den internationella arbetsmarknaden.

En masterutbildning i Business Administration, sk MBA, är normalt på 2 år och ges på handelshögskolor och flera universitet.

Kurser i Företagsekonomi

Du som studerar på högskola kan studera kurser i business och andra ekonomiämnen under din termin med utlandsstudier. Kurserna kan tillgodoräknas i din pågående utbildning.

Även du som vill prova på universitetsstudier efter gymnasiet kan studera kurser under 1-2 terminer, kurserna kan ofta tillgodoräknas i en framtida examensutbildning.

College och YH utbildningar i företagsekonomi och business

YH utbildningar i business och ekonomi finns på de flesta college och yrkeshögskolor utomlands. Ett certifikat eller diplom på 1 eller 2 år kan vanligtvis byggas vidare till en universitetsexamen.

Top up degree i Business

På flera skolor kan du även studera en sk Top up degree i business och ekonomi. Detta innebär att du på kortare tid, 1- 2 år, kan förvärva en kandidatexamen, bachelor. För att kvalificera krävs att du studerat tidigare på högskola eller t.ex har gjort en 2-årig yh utbildning i ett affärs- eller ekonomirelaterat område.  

Studera ekonomi på en handelshögskola

STUDIN samarbetar med specialiserade handelshögskolor som kännetecknas av små klasser och en praktiskt erfarenhetsbaserad undervisning med mycket kontakter med näringsliv, branscher och organisationer.

På handelshögskolorna är praktik ofta en integrerad del av utbildningen: när du tar examen har du internationell arbetslivserfarenhet. 

Skolor med utbildningar i företagseoknomi & business