Logistik utbildning

Logistikutbildningar på universitet & högskola. Studera logistik, inköp & supply chain management. Kandidat, master & kurser. 1 termin – 3 år

Logistikutbildningar och utbildningar i supply chain management & inköp

Studera logistik, supply chain management och inköp utomlands. Med en utbildning i supply chain management utvecklar du färdigheter och kompetenser inom logistik, inköp, sourcing, transport samt management och företagsekonomi.

Vad studerar du i en supply chain management & logistik utbildning

Supply chain management är essentiellt för ett företags konkurrenskraft på en global marknad med globala försörjningsled.   

Med en utbildning inom Logistik och Supply Chain Management får du kunskaper och färdigheter inom styrning av internationella och globala försörjningskedjor och logistik.

Ett viktigt sätt för företag att skaffa sig konkurrensfördelar i en global ekonomi är att tillämpa rätt strategier inom supply change management.

När du studerar logistik, inköp och supply chain management lär du dig om hur resurser och aktiviteter koordineras för ökad effektivitet inom hela försörjningskedjan från produktframtagning (sourcing), tillverkning, inköp, logistik och transport till distribution och marknad.inköp och logistik utbildning

Vad du kan jobba med efter en utbildning i logistik & supply chain management

Kompetenser i supply chain management är mycket efterfrågade, alla företag idag är internationella och behöver expertis inom leverantörskedjan. Efter en utbildning kan du jobba i tillverkningsföretag, detaljhandelsföretag, logistik- och transportföretag, serviceföretag, myndigheter, förvaltning och även icke-statliga organisationer.

Att studera Supply Chain Management utomlands är ett mycket bra val. För att arbeta med globala försörjningsled är internationella erfarenheter och kompetenser en stor fördel.

Yrkesrollerna och karriärvägarna efter en utbildning i supply chain management är många: du kan arbeta som t.ex inköpare, inköpschef, logistiker, supply chain manager, logistics manager, med produktionsplanering, som koordinator eller konsult.

Flexibla utbildningar logistik, inköp och supply chain i hela världen   

Utbildningar inom inköp, logistik och supply chain management finns på universitet & högskolor i hela världen. Du kan studera en hel utbildning till examen eller välja att studera kurser i ämnesområdet under en termin med utlandsstudier. Valmöjligheterna är många och flexibiliteten är mycket stor.

STUDIN samarbetar med ett flertal universitet i hela världen som har kurser och utbildningar inom området.

Kandidatutbildningar i logistik, inköp & supply chain management

Utbildningar på grundnivå till examen, kandidat / bachelor är vanligtvis på 3 år. Grundutbildningarna ges vanligtvis inom ramen för ett ekonomiprogram som en specialisering eller fördjupning, t.ex Bachelor in Business Management (Logistics & Supply Chain Management). Detta ger dig en bred grund inom företagsekonomi och organisation med en specialisering mot logistik.

På flera universitet utomlands ges möjlighet till praktiska hands-on erfarenheter genom internships och praktik under eller i anslutning till utbildningen.

Masterutbildning i logistik & supply chain management

Vanligt är också att specialisera sig inom logistik & supply chain management efter en kandidatexamen i ekonomi/ business. Master in supply chain management eller Master in Logistics etc finns på en rad högskolor och universitet. Masterprogrammen ger dig spetskompetenser och starka fördelar på den mycket internationella arbetsmarknaden.

Kurser i logistik, inköp och supply chain management

Om du studerar ett kandidatprogram kan du välja att studera fristående kurser i ämnesområdet under din termin med utlandsstudier. Kurserna kan sedan tillgodoräknas i din pågående utbildning.

Även du som vill prova på universitetsstudier efter gymnasiet kan studera kurser under 1-2 terminer. Kurserna kan ofta tillgodoräknas i en framtida examensutbildning.  

Utvalda skolor med utbildningar i logistik, inköp & supply chain management