Marknadsföringsutbildning, Reklam & PR

Marknadsföringsutbildningar & utbildning i reklam & PR. Studera marknadsföring, reklam & PR på universitet & högskola. Kandidat, master & kurser. 1 termin – 3 år

Utbildningar i Marknadsföring, Reklam & PR  

Studera marknadsföring, reklam och PR! Effektiv och framgångsrik marknadsföring är avgörande för alla företag och organisationer som vill lyckas i den globala konkurrensen.

Marknadsföring, marketing, och strategier för reklam, branding, varumärkesstrategier och PR är essentiella för alla verksamheter och med en utbildning i marknadsföring har du möjlighet att arbeta i alla slags branscher och i en mängd spännande arbetsroller. 

Vad innebär en utbildning i marknadsföring

En utbildning i marknadsföring var tidigare ofta en fördjupning inom en bredare ekonomiutbildning. Numera har de flesta universitet, högskolor och college utbildningar specialiserade helt på marknadsföring och reklam.

Ämnen och kurser du studerar i en marknadsföringsutbildning är bl.a marknadskommunikation, branding och varumärkesstrategier, konsumentbeteende, Big data, marknadsföringsstrategier för reklam, PR och kampanjer, internationell marknadsföring, digital marknadsföring och marknadsanalys. De flesta (framförallt längre) marknadsföringsutbildningar inkluderar även studier i företagsekonomi och business management. marknadsföringsutbildning

Olika inriktningar i marknadsföringsutbildningar

När du studerar marknadsföring, reklam och PR har du möjlighet att rikta in dig på en särskild bransch eller sektor som t.ex Fashion marketing, Music marketing eller Event marketing.

Det finns även marknadsföringsutbildningar och PR utbildningar som är specialiserade på en särskild form av marknadsföring, t.ex digital marknadsföring, social media och online marknadsföring.

Digital Marknadsföring utbildning

Den digitala marknadsföringen har snabbt blivit dominerande och på många universitet utomlands ges utbildningar som är helt inriktade på digital marknadsföring.

Reklamutbildning

En reklamutbildning kan vara en utbildning i grafisk formgivning, design och visuell kommunikation med inriktning mot att kunna arbeta som AD, Art Director eller Creative Director i bl.a reklambranschen.

Men på flera universitet finns utbildningar i marknadsföring med inriktning mot reklam, Advertising.

PR utbildning

Utbildningar i PR ges vanligen inom ramen för en bredare marknadsföringsutbildning eller en utbildning i kommunikation och media. Specialisering och fördjupning inom PR, Public Relations, görs under grundutbildningen i marknadsföring eller kommunikation. Inriktningen mot PR kan även göras i en utbildning i media eller journalistik.

Vad du kan jobba med efter en utbildning i marknadsföring

Vanliga jobb efter en utbildning inom marknadsföring kan vara som t.ex marketing director, marketing coordinator, marketing analyst, kommunikatör, digital marknadsförare, onlinemarketer, PR specialist mm. 

Du som är intresserad av marknadsföring, kommunikation och PR och vill ha en internationell yrkeskarriär kan välja att studera marknadsföring, marketing, på ett universitet eller högskola utomlands.  

Studera marknadsföring utomlands   

STUDIN samarbetar med universitet, college och yrkeshögskolor i hela världen som har kurser och utbildningar i marknadsföring och reklam.

Möjlighet finns att läsa en hel utbildning till examen, en yh utbildning eller ta kurser i marknadsföring under en termin med utlandsstudier. 

Kandidatutbildning i marknadsföring

En hel grundutbildning till kandidat, bachelor, är vanligtvis 3 år. På flera universitet utomlands ges möjlighet till praktiska hands-on erfarenheter genom internships och praktik under eller i anslutning till utbildningen. Du har internationell arbetslivserfarenhet och branschkontakter när du tar examen.

YH utbildning i marknadsföring

1-2 åriga praktiska yh utbildningar i reklam, PR och marknadsföring ges på yrkeshögskolor utomlands. Du kan även studera till ett certificate eller associate degree i marknadsföring på college. Utbildningarna kan oftast byggas vidare till en universitetsexamen.

Master i marknadsföring, marketing

På flera universitet ges masterprogram i marknadsföring. En master ger dig spetskompetenser och är vanligen inriktad på marknadsföring inom en speciell nisch eller branschområde eller på en särskild form av marknadsföring eller marknadsstrategi.

Kurser i marknadsföring, Reklam & PR

Om du studerar ett kandidatprogram kan du välja att studera fristående kurser i marknadsföring, marketing under din termin med utlandsstudier. Kurserna kan sedan tillgodoräknas i din pågående utbildning.

Även du som vill prova på universitetsstudier efter gymnasiet kan studera kurser under 1-2 terminer. Kurserna kan ofta tillgodoräknas i en framtida examensutbildning.  

Utvalda skolor med utbildningar i marknadsföring, Reklam & PR