Utbildning inom Hotel Management

Utbildning inom Hotel Management på hotellskola & universitet. Studera en hotellutbildning utomlands. Kandidat & yh utbildning i hotel management. 1 termin – 3 år

Utbildning inom Hotel Management – hotellutbildning 

En utbildning i hotel management förbereder dig för en yrkeskarriär i den internationella och expansiva hotellbranschen

Hotellindustrin och besöksnäringen är bland de snabbaste växande branscherna i världen och behovet av kvalificerad och kunnig personal är stort.  

En utbildning i hotel management förbereder dig för en yrkeskarriär i hotellbranschen men även för andra arbetsroller och karriärvägar i andra branscher som t.ex events, evenemang och turismindustrin.

Vad är en utbildning i Hotel Management?

En utbildning i hotel management ger dig en bred grundutbildning inom ekonomi och management med branschspecifik inriktning mot hotellindustrin och besöksnäringen.

Du lär dig bl.a företagsekonomi, business management, ledarskap och organisation, HR / human resources, samt får praktiska branschkunskaper inom hotellindustrin och hospitality management. utbildning inom hotel management

Studera på hotellskola – yrkesutbildning för jobb i hotellindustrin

På specialiserade hotellskolor erbjuds praktiska yrkesutbildningar i hotel management där praktik, branschkunskaper och en nära anknytning till hotellbranschen förbereder dig för en internationell yrkeskarriär inom hotellindustrin. 

Hotellskolornas program är flexibelt upplagda: du kan välja att studera 1 år för ett diplom, 2 år för ett avancerat diplom eller 3 år för en kandidatexamen.

Genom hela utbildningen får du praktisk arbetslivserfarenhet: vanligtvis består upp till hälften av utbildningen av betald praktikplacering på hotell.

Du lär dig alla yrkesroller och arbetsuppgifter inom hotellbranschen. Samtidigt får du en gedigen akademisk utbildning under den del av utbildningen då du är på skolan.   

Du förvärvar internationell arbetslivserfarenhet och får ett kontaktnät i branschen redan under utbildningen. 

Jobba efter en utbildning i hotel management

Hotellindustrin är mycket internationell och en utbildning i hotel management ger dig möjlighet att arbeta i hela världen.

Yrkesrollerna är många och internrekrytering är vanligt i de stora internationella hotellkedjorna. Med en bra utbildning i hotel management har du alla förutsättningar för en spännande internationell karriär.

Jobb inom hotellindustrin passar dig som gillar att arbeta i ett högt tempo inom service och träffa många nya människor varje dag. 

Flexibla utbildningar utomlands i Hotel Management

Utbildningar inom Hotel management eller Hospitality management finns på universitet & högskolor i hela världen. Du kan studera en hel utbildning till examen eller välja att studera kurser i ämnesområdet under en termin med utlandsstudier. Valmöjligheterna är många och flexibiliteten är mycket stor.

STUDIN samarbetar med ett flertal skolor i hela världen som har kandidatutbildningar, yh utbildningar och master i Hotel Business Management. 

Kandidatutbildning i Hotel management

Utbildningar på grundnivå till examen, kandidat / bachelor är vanligtvis på 3 år. Du ges en bred grund inom företagsekonomi och organisation, personalledning och HR. Du förvärvar branschkunskaper och lär dig de mångfacetterade yrkesrollerna och arbetsuppgifterna i hotell och besöksnäringen. 

På flera universitet utomlands ges möjlighet till praktiska hands-on erfarenheter genom internships och praktik under eller i anslutning till utbildningen.

YH utbildningar i Hotel Management

YH utbildningarna är vanligtvis på 1 eller 2 år och har en praktisk läroplan som ger dig yrkesspecifika kunskaper och färdigheter. På flera skolor är betald praktik en del av utbildningen vilket ger dig värdefull internationell arbetslivserfarenhet och stora fördelar när du skall påbörja din yrkeskarriär. Utbildningarna kan byggas vidare till en universitetsexamen.

Masterutbildning i Hotel Management

På flera universitet ges möjlighet att specialisera sig inom Hotel Management efter en kandidatexamen i ekonomi/ business. Masterprogrammen ger dig spetskompetenser och starka fördelar på den mycket internationella arbetsmarknaden.

Top up degree på hotellskola

Du som studerat en yh utbildning i hotell & turism kan göra en sk. Top-up degree på en hotellskola och på 1 – 2 år förvärva en master eller kandidatexamen i Business management eller Hotel Business Management. Hälften av utbildningen består av betald praktik.

Utvalda skolor med utbildningar i Hotel Management & Hospitality