IT Forensiker utbildning

Utbildning till IT forensiker. Studera digital forensik, cyber security, nätverks- & informationssäkerhet. Bli kriminalteknisk expert inom IT relaterad brottslighet

Utbildning till IT Forensiker 

Studera till IT forensiker. Utbildningar i digital forensik, IT säkerhet, Computer forensics eller Digital forensics förbereder dig för att arbeta med brottsundersökningar, brottsutredningar och brottsprevention inom IT relaterad brottslighet, dataintrång och hacking.

Vad är en utbildning till IT Forensiker, IT Forensics & Digital Forensics

IT Forensik är ett relativt nytt och alltmer viktigt område. Utbildningsmöjligheterna i digital forensik eller nätverksforensik och informationssäkerhet har blivit allt fler i takt med att den IT relaterade brottsligheten, cyber crimes, hackers och dataintrång blivit ett gigantiskt problemområde i samhället.

IT forensiker arbetar med kriminalteknisk undersökning av IT relaterad brottslighet.

Kompetens inom IT säkerhet och digital brottslighet efterfrågas inte bara av myndigheter, rättsväsende, polis och försvar. Även privata företag och andra organisationer är i stort behov av kompetenser inom området.

En utbildning i IT Forensics, Cyber Security eller Cyber Crime etc ger dig även förutsättningar för att kunna arbeta med preventiv brottsbekämpning och IT säkerhetsfrågor i privata företag eller offentlig sektor. it forensiker utbildning 

Vad är en utbildning i Forensisk Vetenskap

Kriminalteknik och Forensic Science är ett spännande och tvärvetenskapligt ämnesområde. Med en utbildning i forensik kan du arbeta brottsförebyggande men även med brottsutredningar och brottsundersökningar.

Forensisk vetenskap är samlingsnamnet för de vetenskaper som används inom kriminaltekniska undersökningar av brott och av brottsplatser, forensiska undersökningar.

Studera IT forensik, digital forensics eller cyber security utomlands

Du kan studera inom IT forensik och nätverkssäkerhet på ett flertal högskolor och universitet utomlands. Möjlighet finns att läsa en hel kandidatutbildning till IT forensiker eller studera kurser under en termin med utlandsstudier.

På flera universitet ges även masterutbildningar i IT forensics, digital forensics, cyber crime, digital investigation mm.

Ett flertal av de universitet STUDIN samarbetar med ligger i framkant avseende kriminalteknisk forskning och ger dig en utbildning som gör att du skiljer ut dig med specialistkompetenser.

Kandidatutbildningar i Forensisk vetenskap, Forensics

Du kan studera IT forensik och IT & digital security som en del av en examen inom IT & Computer science. På flera universitet finns hela program i IT Forensics. Utbildningar på grundnivå till examen, kandidat / bachelor är vanligtvis på 3 år.

På de flesta universitet utomlands ges möjlighet till praktiska hands-on erfarenheter genom internships och praktik under eller i anslutning till utbildningen.

Master i Forensics

Du som har en kandidatexamen i ett relevant ämnesområde kan specialisera dig i IT Forensik och skaffa dig spetskompetenser för att arbeta inom kriminalteknik och IT säkerhet. Masterprogrammen är vanligtvis 1-2 år, beroende på utbildningsland

Kurser kriminalteknik & forensisk vetenskap

Om du studerar ett kandidatprogram kan du välja att studera kurser i ämnesområdet under din termin med utlandsstudier. Kurserna kan sedan tillgodoräknas i din pågående utbildning.

Utvalda skolor med utbildningar i IT forensik