Säkerhetsutbildning

Studera en säkerhetsutbildning utomlands. Utbildningar inom Säkerhet, Security & Risk Management på högskola & universitet.

Säkerhetsutbildningar

Studera en säkerhetsutbildning på universitet utomlands. På flera högskolor och universitet utomlands ges specialiserade utbildningar i Security Management eller Risk & Security Management, säkerhet och riskhantering.

För dig som vill arbeta på avancerad nivå i säkerhetsbranschen eller som säkerhetschef i organisationer, företag eller myndigheter finns kandidatutbildningar och masterprogram som förbereder dig med kompetenser och specialistkunskaper inom säkerhet.säkerhetsutbildning

Studera inom Security Management & Risk Management

Du kan studera inom bl.a IT säkerhet (cyber security eller digital security) eller med fysiska säkerhetssystem och riskhantering.

Andra program förbereder dig för arbeta inom säkerhet, skydd och försvar i en särskild sektor eller ett särskilt område som t.ex Aviation Security eller Counter terrorism.

Kompetens inom säkerhet efterfrågas av myndigheter, rättsväsende, polis och försvar. Även privata företag och andra organisationer är i stort behov av kompetenser inom området.

Du som arbetar inom säkerhetsbranschen kan förvärva specialistkompetenser genom avancerade program och kurser inom Security & Risk Management.

Utvalda skolor med utbildningar i Säkerhet & Security