Journalistutbildning

Journalistutbildning. Studera till journalist på journalisthögskola & college utomlands. Studera journalistprogrammet eller kurser i journalistik utomlands

Journalistutbildning – studera till journalist

Är du intresserad av att berätta om världen för andra? Med en journalistutbildning tränas du för att kunna arbeta professionellt som journalist, reporter eller redaktör inom alla sorters media, från tryckt media som t.ex dagspress, lokalpress och magasin till radio och TV och digitala mediekanaler.  

En journalistutbildning ger dig förutsättningarna för att kunna arbeta inom journalistik och inom media och kommunikation med bl.a research, medieproduktion, publishing, redigering mm.

Vad innebär en journalistutbildning?

En journalistutbildning täcker områden som att skriva och rapportera (reportage), redigering, research, fotojournalistik och bildhantering. Men du studerar även etik, juridik och samhällskunskap och har möjlighet att specialisera dig i ett särskilt intresse-, eller ämnesområde eller inom en speciell sorts journalistik, t.ex nyhetsjournalistik, sportjournalistik, radio eller TV.  journalistutbildning

Under journalistutbildningen fördjupar och specialiserar du dig i t.ex feauture eller nyhetsjournalistik, redaktion, TV, radio och även digital kommunikation och medieproduktion.

På flera universitet och högskolor ges journalistutbildningar i kombination med t.ex Creative writing eller Publishing, eller med inriktning mot kommunikation i digital och social media.  

Vad kan du arbeta med efter en journalistutbildning?

Med en journalistutbildning kan du arbeta som journalist inom bl.a media men en journalistutbildning är en bred kommunikationsutbildning och ger dig alla förutsättningar för att kunna arbeta också som kommunikatör och kommunikationsansvarig eller med PR i allt från privata företag och organisationer till offentlig förvaltning  och myndigheter.

Studera journalistik utomlands

Journalistutbildningar ges på universitet, college och journalisthögskolor i hela världen.

Möjlighet finns att läsa en hel journalistutbildning till journalistexamen eller fristående kurser i journalistik, media, kommunikation eller creative writing under 1 – 2 terminer utlandsstudier (study abroad).

Journalistprogrammet, kandidatexamen i journalistik

En journalistutbildning eller ett journalistprogram på ett universitet eller högskola innebär vanligtvis tre års studier och leder till en kandidatexamen (bachelor).

Utöver akademiska studier i samhällsvetenskapliga ämnesområden, etik, juridik och statsvetenskap lär du dig journalistyrkets alla tekniska färdigheter: research, att skriva, rapportera och redigera. Du lär dig även bildhantering och foto samt vanligtvis även TV, radio och journalistisk kommunikation i digital media.

Vanligtvis finns stora möjligheter att själv utforma utbildningen efter dina speciella intresseområden; både vad gäller ämnesområden och typ av journalistik.

Praktik på t.ex en nyhetsredaktion, tidning, radio eller TV är vanligtvis en integrerad del av ett journalistprogram.

Kurser i journalistik, media och kommunikation

Om du studerar ett kandidatprogram på högskola kan du välja kurser i journalistik, media och kommunikation  under en termin med utlandsstudier. Kurserna kan sedan tillgodoräknas i din pågående utbildning.

Även du som vill prova på universitetsstudier efter gymnasiet kan studera kurser under 1-2 terminer. Kurserna kan vanligtvis tillgodoräknas i en framtida kandidatutbildning i ämnesområdet.

Master i journalistik

Du som har en kandidatexamen i ett relevant ämnesområde kan studera på avancerad nivå och läsa till en master inom journalistik, kommunikation eller media. Många högskolor har masterprogram i t.ex digital media och kommunikation. Masterprogrammen är vanligtvis 1-2 år, beroende på utbildningsland  

Utvalda skolor med journalistutbildningar & kurser i journalistik