Kommunikatörsutbildning

Kommunikatörsutbildning. Studera till kommunikatör på högskola & college utomlands. Kommunikatörsprogram och kurser i kommunikation och media utomlands

Kommunikatörsutbildning – studera media och kommunikation

Media och kommunikation dominerar dagens samhälle och det har nog aldrig funnits en tid då studier i kommunikation och media varit mer spännande och relevanta. 

Medielandskapets snabba förändring och uppkomsten av nya kommunikationskanaler gör att det finns ett stort behov av personer som förstår utmaningarna och komplexiteten inom media och kommunikation.  

En utbildning till kommunikatör eller inom media och kommunikation förbereder dig för en framtida yrkesväg i ett spännande, snabbt och mycket konkurrensutsatt område.

Vad lär du dig i en kommunikatörsutbildning eller utbildning i media och kommunikation? 

En utbildning till kommunikatörhandlar om hur information organiseras och förmedlas: ett budskap skall kommuniceras i rätt kanaler och nå fram till rätt målgrupp.

När du utbildar dig till kommunikatör får du djupa ämneskunskaper inom kommunikation och media; utbildningar i kommunikation är breda och du studerar vanligtvis även beteendevetenskaper, sociologi, kulturhistoria och samhällsvetenskap.

Du lär dig om kommunikationsstrategier och att skapa kommunikationsplaner samt förvärvar tekniska kunskaper och färdigheter i att formulera och förmedla information.   

Under utbildningen till kommunikatör finns ofta möjlighet att fördjupa eller specialisera sig inom ett särskilt område.

Studera till kommunikatör och andra utbildningar i media och kommunikation 

Flera universitet och högskolor har program och utbildningar som redan från början har tydlig fokus på ett särskilt område inom kommunikation eller media som t.ex PR (Public relations), reklam och copy (Advertising) eller ett särskilt mediaområde som t.ex digital media och social media, marknadskommunikation eller TV, film och radio. 

kommunikatör utbildning

Vad kan du arbeta med efter en utbildning i kommunikation och media?

Efter en utbildning till kommunikatör eller inom media och kommunikation kan du arbeta in en rad olika branscher och yrkesområden.

Utöver yrkesroller inom media eller som kommunikatör, informatör eller kommunikationsansvarig kan du jobba inom i stort sett alla företag och branscher och i offentlig sektor och myndigheter med kommunikation.

Du kan välja en yrkeskarriär inom t.ex PR, journalistik, reklam, copywriter, marknadsföring och marknadskommunikation, nöjesindustri, internationella relationer, politik eller utbildning.

Studera kommunikation och media utomlands

Kommunikatörsutbildningar ges på universitet, högskolor, college och yh skolor i hela världen.

Möjlighet finns att studera en hel utbildning till examen eller välja fristående kurser i media och kommunikation under 1 – 2 terminer utlandsstudier (study abroad).

Kommunikatörsprogrammet, kandidatexamen i media och kommunikation

En utbildning på högskola är vanligtvis 3 år och leder till en bachelor, kandidatexamen, i kommunikation eller media.

För dig som vill arbeta som kommunikatör eller informatör ger dig utbildningen en bred och övergripande förståelse för media och kommunikation. Eftersom ämnesområdet är brett kan undervisningen fokusera på teman som är så olika som t.ex massmedia, lingvistik, retorik, teknik eller semiotik.  

Du undersöker hur ett budskap överförs, genom tal, text, sändning, bild och digitalt samt hur budskapet tas emot och tolkas av mottagaren.

Kommunikationsutbildningar av mer praktisk karaktär kombinerar de akademiska studierna inom kommunikation och media med praktiska ämnen som PR, journalistik, TV, digital media, publishing, marknadsföring eller management. 

På universitet och högskolor utomlands ingår vanligtvis praktik i utbildningen.

Studera på college & YH utbildningar i kommunikation och media

På college och yh skolor utomlands ges 1-2 åriga yh-utbildningar i kommunikation och digital media. Utbildningarna på college och yh-utbildningar kan vanligtvis byggas vidare till en högskoleexamen.

Kurser i media och kommunikation

Om du studerar ett kandidatprogram på högskola i media och kommunikation kan du välja fristående kurser i media och kommunikation under din termin med utlandsstudier. Kurserna kan sedan tillgodoräknas i din pågående utbildning.

Även du som vill prova på universitetsstudier efter gymnasiet kan studera kurser under 1-2 terminer. Kurserna kan vanligtvis tillgodoräknas i en framtida kandidatutbildning i ämnesområdet.

Master i media och kommunikation

Du som har en kandidatexamen i ett relevant ämnesområde kan studera på avancerad nivå och läsa till en master i media eller kommunikation. Flera högskolor har masterprogram i t.ex digital media, PR, advertising eller digital kommunikation.

Masterprogrammen är 1-2 år, beroende på utbildningsland  

Utvalda skolor med kommunikatörsutbildningar & kurser i kommunikation & media