Utbildning i digital marknadsföring

Utbildning i digital marknadsföring. Studera digital marknadsföring på högskola & universitet utomlands. Studera kurser 1 termin eller till kandidat & master

Utbildning i Digital Marknadsföring 

Den digitala marknadsföringen dominerar alltfler branscher och inom marknadsföring utvecklas alltmer specialiserade arbetsområden och yrkesroller som kräver specialistkompetenser.

Den digitala utvecklingen har snabbt förändrat behovet på kompetens inom marknadsföring, i allt från personaliserat webbinnehåll till virala videos möter vi idag de digitala marknadsförarnas arbete.

Vad innebär en utbildning i digital marknadsföring

Med en utbildning i digital marknadsföring får du en solid grund i marknadsföring samtidigt som du utvecklar dina digitala färdigheter.

Du lär dig utnyttja din kreativitet och skapa innehåll som fångar en publik och kommunicerar ett budskap. Du får en förståelse för hur digital data kan användas för att generera resultat för företag och i organisationer.

Genom en utbildning i digital marknadsföring lär du dig de verktyg och metoder som används för att marknadsföra produkter, tjänster och varumärken digitalt, på webben, i sociala medier, sökmotorer, e-post, webbplatser och andra digitala kanaler och plattformar.utbildning i digital marknadsföring

Vad du lär dig när du studerar digital marknadsföring

För att bli en framgångsrik digital marknadsföringsspecialist behöver du kreativa och analytiska färdigheter, kommunikationsförmåga, kritiskt tänkande och avancerad kunskap om de strategier och verktyg som används inom digital marknadsföring.

Ämnen du kan förvänta dig att studera under en utbildning är marknadsföringsprinciper och praxis, marknadskommunikation, konsumentbeteende, research och kvantitativa metoder, dataanalys och statistik, Big Data och Data Mining, digital content creation, kampanjplanering, SEO (sökmotor optimering), SEM (Search Engine Marketing), strategisk marknadsföring, social media marketing, communication design mm.

Vad du kan jobba med efter en utbildning i digital marknadsföring

Efter examen kan du arbeta som specialist inom digital marknadsföring som bl.a onlinemarknadsförare, internetmarknadsförare, med content marketing, marknadsföring i sociala medier, som SEO-specialist, SEM-specialist, marketing coordinator, marketing analyst, social media strateg, digital specialist, paid media manager, digital media planner…

Digital Marketing – Studera digital marknadsföring utomlands   

Du som är intresserad av digital marknadsföring och vill ha en internationell spets på din utbildning samt möjligheten att arbeta utomlands kan med fördel välja att studera digital marketing på ett universitet utomlands.

STUDIN samarbetar med ett flertal universitet, college och yrkeshögskolor utomlands som har kurser och utbildningar i digital marknadsföring.

Kandidatutbildning – Bachelor in Digital Marketing

En grundutbildning till kandidatexamen, bachelor, är vanligtvis 3 år. På flera universitet utomlands ges möjlighet till praktiska hands-on erfarenheter genom internships och praktik i anslutning till utbildningen. När du tar examen har du internationell arbetslivserfarenhet och branschkontakter.

Master i Digital Marketing

Du som har en kandidatexamen i ett relevant ämnesområde kan specialisera dig genom att läsa till en master inom Digital Marketing. Ett masterprogram ger dig avancerade spetskompetenser och innebär vanligen även att du genomför ett verkligt projekt i digital marknadsföring för ett internationellt företag eller organisation. 

College & YH utbildningar i Digital marknadsföring

1-2 åriga yh utbildningar i digital marknadsföring ges på yrkeshögskolor utomlands. Du kan även studera till ett certificate eller Associate degree på college. Utbildningarna kan vanligtvis byggas vidare till en universitetsexamen.

Kurser i digital marknadsföring

Om du studerar på högskola kan du välja att studera fristående kurser i digital marketing och andra ämnesområden under din termin med utlandsstudier. Kurserna kan sedan tillgodoräknas i din pågående utbildning.

Även du som vill prova på universitetsstudier efter gymnasiet kan studera kurser under 1-2 terminer. Kurserna kan ofta tillgodoräknas i en framtida examensutbildning.  

Utvalda skolor med utbildningar i digital marknadsföring