Fysioterapeut utbildning

Fysioterapeut utbildningar. Studera till fysioterapeut på universitet. Fysioterapeutprogram & kurser i fysioterapi. Utbildning till fysioterapeut utomlands

Fysioterapeut utbildning

Utbildning till fysioterapeut på högskola och universitet utomlands. Studera fysioterapi och till fysioterapeut. 

Fysioterapi hette tidigare sjukgymnastik i Sverige och är den specialistgren inom medicin som syftar till att främja hälsa med och genom rörelse. En fysioterapeut arbetar med förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder. 

Vad är en utbildning till fysioterapeut

Under en utbildning till fysioterapeut lär du dig yrket (sjukgymnast eller fysioterapeut) genom praktiskt utövande under handledning av experter.

Fysioterapi är ett akademiskt ämnesområde men en utbildning till fysioterapeut är samtidigt mycket praktisk med kliniska studier och problembaserat lärande, ofta i nära handledning av yrkespraktiserande fysioterapeuter.

I en utbildning till fysioterapeut är vanligtvis även arbetslivserfarenhet integrerad genom praktikperioder på t.ex sjukhus. Under utbildningen till fysioterapeut studerar du bl.a anatomi, fysiologi, kinesiologi, biomekanik, terapeutisk praxis, elektroterapi, psykologi och farmakologi.

Att bli fysioterapeut och vad du kan arbeta med som fysioterapeut

Fysioterapeut är en yrkesexamen och reglerad yrkestitel i respektive utbildningsland. Som fysioterapeut kan du arbeta inom sjukvård, hälsa, friskvård eller t.ex inom idrottsrörelsen.

För att bli legitimerad fysioterapeut i Sverige krävs legitimation från Socialstyrelsen.

Studera till fysioterapeut utomlands

STUDIN samarbetar med ett flertal universitet där du kan studera inom fysioterapi och till fysioterapeut.

Fysioterapeutprogrammet är vanligtvis på 3-4 år beroende på skola och utbildningsland. Du studerar till en kandidat/bachelor i Physiology eller Physiotherapy, examenstiteln kan t.ex vara Bachelor of Science in Health Sciences, Physiotherapist.

På flera universitet och högskolor finns avancerade vidareutbildningar, masterexamen i fysioterapi. fysioterapeut utbildning

Studera kurser inom fysioterapi

Möjlighet finns även att studera kurser inom de ämnesområden som ingår i en fysioterapeututbildning eller närliggande ämnesområden under 1-2 terminer med utlandsstudier. På college i USA kan du t.ex välja kurser inom Kinesiology.

Om du studerar ett fysioterapeutprogram idag kan du välja en termin med utlandsstudier. Kurserna kan sedan tillgodoräknas i din pågående utbildning.

Även du som vill prova på universitetsstudier efter gymnasiet kan studera kurser under 1-2 terminer. Kurserna kan ofta tillgodoräknas i en framtida examensutbildning. 

Utvalda skolor med fysioterapeut utbildningar