Sjuksköterskeutbildning

Sjuksköterskeutbildning. Studera till sjuksköterska utomlands. Sjuksköterskeprogram 3-4 år & kurser i Nursing & Vårdkunskap 1-2 terminer. Specialistutbildningar

Sjuksköterskeutbildning – Studera till sjuksköterska utomlands

Studera till sjuksköterska utomlands. Sjuksköterskeprogram och utbildning för att bli sjuksköterska utomlands. 

Vill du arbeta med människor inom hälsa och sjukvård ? Sjuksköterska är ett av de mest respekterade yrkena i hela världen. Som sjuksköterska hjälper du människor genom vård och bidrar till människors hälsa och patienters tillfrisknande.

Sjuksköterska – ett yrke som efterfrågas i hela världen

Det finns en stor brist på sjuksköterskor och efterfrågan på sjuksköterskor förväntas växa kraftigt globalt under de kommande årtiondena. Med en sjuksköterskeutbildning får du kompetenser som efterfrågas i hela världen – du kan jobba överallt och kommer alltid att vara attraktiv på arbetsmarknaden.

Kunskaper och praktisk erfarenhet inom vård, sjukvård, hälsa och friskvård är efterfrågade i hela världen. Sjuksköterskans yrkesroll har utvecklats mycket snabbt under senare år med bl.a specialistsjuksköterskor inom en rad områden.

Sjuksköterskan har även övertagit ett flertal av de arbetsuppgifter som läkare tidigare hade.sjuksköterskeutbildning

Vad gör en sjuksköterska 

Som sjuksköterska är du ansvarig för medicinska behandlingar och ser till att patienter får rätt vård. Du kan arbeta som sjuksköterska på en rad olika arbetsplatser bl.a på sjukhus, vårdcentraler, inom företagshälsovård, i skola, vård av barn och äldre mm.

Sjuksköterskeutbildningar 

Sjuksköterskeprogram och utbildningar till sjuksköterska ges på en rad universitet, högskolor och medicinska universitet. En sjuksköterskeutbildning är en yrkesutbildning och sjuksköterska är ett legitimerat yrke. Du ansöker om legitimation i det land du skall arbeta.

Riktlinjerna för vad som krävs skiljer sig något mellan olika länder liksom sjuksköterskeutbildningarna skiljer sig från varandra.

Om du studerar till sjuksköterska utomlands kan du behöva komplettera med någon kurs för att kunna arbeta som sjuksköterska i Sverige.

Vad du studerar i en sjuksköterskeutbildning

Under ett sjuksköterskeprogram varvas akademiska studier med praktisk utbildning inom vården, vanligen förlagd till sjukhus. Huvudämnet i en sjuksköterskeutbildning är omvårdnad eller vårdkunskap, nursing, på universitet utomlands.

Du studerar även hälsovetenskap och medicinska vetenskaper som biovetenskap och farmakologi, samt psykologi, sociologi och beteendevetenskap. 

Studera till sjuksköterska utomlands

STUDIN samarbetar med en rad universitet där du kan studera till sjuksköterska. Du kan studera ett sjuksköterskeprogram till examen eller studera kurser i nursing, omvårdnad eller vårdkunskap, under en termin med utlandsstudier.

Sjuksköterskeprogram

Grundutbildningar till sjuksköterska är vanligtvis på 3-4 år (beroende på skola och utbildningsland) och leder till en kandidatexamen (t.ex Bachelor of Science in Nursing)

Om du studerar ett sjuksköterskeprogram idag kan du välja en termin med utlandsstudier. Kurserna kan sedan tillgodoräknas i din pågående utbildning.

Studera Nursing, Vårdkunskap

Även du som vill prova på universitetsstudier efter gymnasiet kan studera kurser i omvårdnad eller vårdkunskap, Nursing, under 1-2 terminer.

Utbildningar till specialistsjuksköterska

På flera universitet och medicinska högskolor finns masterprogram och avancerade kurser för dig som vill studera vidare till specialistsjuksköterska inom t.ex, operation och intensivvård, barn eller äldrevård, neurosjukvård, kirurgi eller anestesi etc.

Utvalda skolor med sjuksköterskeutbildningar och sjuksköterskeprogram