Studera till läkare utomlands

Studera till läkare utomlands – läkarutbildning utomlands. Info om kostnad, antagningsprov, CSN när du skall studera till läkare utomlands på universitet.

studera läkarutbildning utomlands

Läkarutbildning utomlands

Att studera till läkare utomlands är mycket vanligt bland svenska läkarstudenter.
Bristen på utbildningsplatser i Sverige är stor och konkurrensen om de få platserna är stenhård och kräver högsta betyg.Studera läkare utomlands
Många svenskar pluggar till läkare utomlands på läkarutbildningar i bland annat Danmark, Polen, Tjeckien, Ungern, Litauen, Riga i Lettland och i Rumänien.

Läkarutbildningar utomlands

De medicinska universiteten i Östeuropa satsar stort på att ta emot internationella studenter och har utvecklat läkarprogram som ges helt på engelska och är godkända i EU.

Läkarutbildningarna attraherar studenter från hela världen och utöver studenter från länder som Sverige, Norge, Tyskland och Storbritannien kan du träffa läkarstudenter från bl.a Israel, Sydkorea och USA.

Studera till läkare utomlands i Polen, Lettland och Litauen.

De medicinska skolorna i Polen, Lettland och Litauen håller en hög utbildningskvalitet, skolorna är moderna och har allmänt en mycket hög standard.

De medicinska universiteten samarbetar med, eller har egna universitetssjukhus. På skolorna bedrivs även kvalificerad medicinsk forskning i samarbete med andra medicinska skolor och universitetssjukhus i Europa och övriga världen. 

Med STUDIN kan du studera till läkare på

Vad studerar du i ett läkarprogram utomlands?

En läkarutbildning utomlands är vanligtvis 6 år och leder till en läkarexamen, Medical Doctor (MD). Läkarprogrammens struktur och upplägg kan skilja sig avsevärt mellan de olika medicinska universiteten vilket kan göra det svårt att byta skola under utbildningens gång.

Alla läkarprogram varvar kliniska studier, praktiskt medicinska studier, med teoretiska kunskaper under de sex år som utbildningen pågår. 

Vad krävs för att komma in på en läkarutbildning utomlands

Eftersom antalet platser på läkarutbildningar utomlands är större än i Sverige ökar möjligheterna att få en plats på en läkarutbildning utomlands.

På flera universitet görs ett antagnings- eller inträdesprov för att avgöra om du är kvalificerad för en utbildningsplats.

Du behöver alltså inte ha lika höga betyg som vid ansökan till läkarprogrammen i Sverige utan kan satsa på att klara av skolornas inträdesprov som testar dina kunskaper i naturvetenskapliga ämnen, i främst biologi, kemi, fysik/matematik samt anatomi. 

Antagningsprov i Sverige

När du ansöker genom STUDIN till läkarutbildningen utomlands på LSMU i Litauen och PUMS i Polen görs bedömningen efter ett antagningsprov.
Med ett bra resultat på antagningsprovet kan du komma in på din drömutbildning utan att ha toppbetyg.

Antagningsprovet anordnas 1-2 gånger varje vår i Stockholm och Göteborg och du har möjlighet att göra testet flera gånger.

Hjälp med ansökan och antagningsprov när du vill studera till läkare utomlands

STUDIN hjälper dig med alla delar i ansökan till en läkarutbildning utomlands.
Vi hjälper dig också med hur du skall förbereda dig för att klara antagningsprovet.

Varför studera till läkare utomlands med STUDIN

  • Moderna och framstående medicinska universitet
  • Antagningsprovet ökar dina chanser att komma in
  • Du får en läkarexamen som gäller i Sverige och hela EU

Läkarutbildningar utomlands med STUDIN

Utvalda universitet, skolor och utbildningar med STUDIN

STUDIN har valt ut universitet där utbildningskvaliteten är hög, undervisningen på toppnivå och där du som internationell student blir väl omhändertagen och får support under hela din studietid.
Skolorna är populära och hamnar högt på rankinglistor bland annat avseende utbildningskvalitet och studentnöjdhet och där andelen studenter som får ett jobb efter examen är hög.

Hur vi hjälper dig

När du vill satsa på en läkarutbildning utgår vi från dina mål, din profil och just dina förutsättningar. 
STUDIN har direktkontakt med antagningsenheten på skolorna. Vi vägleder dig och hjälper dig att ta fram allt som behövs för en lyckad ansökan.

Kostnadsfri tjänst

Vi hjälper dig med alla delar i din ansökan, visum, CSN, boende – allt tills du är på plats.
Vi representerar universiteten och skolorna i Sverige och vår tjänst är helt kostnadsfri. Alla terminsavgifter och eventuella ansökningsavgifter betalas direkt till universiteten.

Studin Stories