Intervju med STUDIN medarbetare på filmcloud.se

FilmCloud samlar unga filmare mellan 18 och 30 år i Västra Götalandsregionen och drivs av Kultur i Väst och Film i Väst.

Läs intervjun med STUDIN om filmutbildningar utomlands på filmcloud.se här