Sänkta undervisningsavgifter på JMC Academy under hela 2020

Media och designskolan JMC Academy med campus i Sydney, Melbourne och Brisbane Australien lanserar stödpaket för internationella studenter:

Undervisningsavgifterna sänkta under hela 2020!

Undervisningsavgifter sänks till samma nivå som för inhemska australiensiska studenter (domestic fees) för juni och september starterna. De lägre avgifterna gäller under hela 2020. För studenter på diplom eller kandidatnivå innebär detta att undervisningsavgiften ligger på 9000 AUD / trimester.

Läs mer om specialisthögskolan JMC Academy i Australien här

Kontakta STUDIN för mer information här

  För- och efternamn*

  Mobilnummer

  Epost*

  Jag är intresserad av:

  Om du har en speciell fråga skriv här

  Jag tagit del av, samt samtyckt till Study International Personuppgiftspolicy* avseende vår behandling av dina personuppgifter