Studera 8 mån till ett Diploma eller 2 år till en Kandidat på handelshögskolan APM College of Business and Communication i Sydney eller Brisbane!

Unikt yrkesinriktade universitetsutbildningar med praktik!

Just nu stipendier som ger 15% rabatt på studieavgiften!

Läs mer om APM och stipendierna här