Stipendier för utlandsstudier i Sydney Australien

Sugen på att plugga fristående kurser / study abroad i Sydney, Australien en termin?

Ta chansen och sök STUDINs egna stipendium för studier på UNSW – University of New South Wales i Sydney under andra halvan av 2020!

Två studenter får sin kursavgift för fristående kurser reducerad med 2000 AUD!

För att söka krävs att du ansökt till en Study Abroad termin på UNSW för termin T3 ( start i september 2020) och att du skriver en uppsats på ca 300 ord som beskriver varför du vill studera på UNSW och vilka fördelar du hoppas att den upplevelsen kommer ge dig -akademiskt, personligt och yrkesmässigt.

Juryn består av representanter från University of New South Wales.

Deadline för att söka detta stipendium är 29 juni.

Läs mer om University of New South Wales – UNSW här