Internationella relationer

Studera Internationella relationer utomlands. Kandidatutbildning, master & kurser i Internationella relationer under en termin med utlandsstudier.

Studera Internationella relationer  

Internationella relationer och internationell politik har aldrig förr varit så relevant och påtaglig i våra dagliga liv som i dagens globala samhälle.

Med en utbildning i International Relations eller International Politics får du ett internationellt perspektiv och en global syn som ger dig förutsättningar att bättre förstå de konflikter och intressesfärer som omger oss och påverkar oss.

En utbildning i Internationella Relationer ger dig möjlighet att arbeta inom en mångfald av olika områden och samhällssektorer, i allt från myndigheter till internationella, nationella och regionala organisationer, i diplomati och tankesmedjor, inom media eller politik.studera internationella relationer

Vad innebär det att studera Internationella relationer?

I en utbildning inom Internationella relationer eller International Relations studerar du hur det internationella systemet fungerar politiskt, kulturellt och ekonomiskt. Du studerar maktstrukturer och relationer mellan stater, internationella organisationer, multinationella företag och NGO:s (Non Governmental Organisations).

Globala studier och studier inom Internationella relationer introducerar dig till internationell politik och den socialhistoriska effekten av global utveckling. 

Du lär dig om internationella frågor och studerar den politiska, sociala och ekonomiska utvecklingen globalt och får en förståelse för sammanhang och påverkan. 

Du undersöker konfliktområden i det globala systemet och vad dessa beror på, säkerhetsfrågor, militära hot, terrorism, miljöhot och den globala politiska ekonomin.

Vad du kan arbeta med efter en utbildning i Internationella relationer

En kandidatutbildning i International Relations ger dig möjlighet att arbeta i en rad spännande områden. Du får en bred internationell utbildning som du kan använda för en vidare yrkeskarriär inom allt från arbete i myndigheter och organisationer med politik, internationellt arbete, media eller journalism, men även i näringsliv, business inom marknadsföring eller social forskning.  

Internationella relationer, internationell politik och globala studier är mångsidiga och tvärvetenskapliga ämnesområden. Vanligt är att kombinera studierna med t.ex statsvetenskap (Political science), nationalekonomi (Economics) eller International Law.) beroende på ditt intresseområde.  

Studera Internationella relationer utomlands

Internationella relationer är ett ämnesområde som lämpar sig mycket väl att studera utomlands. Med STUDIN kan du studera Internationella relationer på ett flertal universitet, bl.a i England, USA och Australien men även i t.ex. Spanien och Ungern. I en kandidatutbildning ingår ofta en termin med utlandsstudier, vilket ger dig möjligheten att lära känna ytterligare ett land under din studietid. 

På flera av universiteten finns möjlighet att göra praktik under studietiden och därmed skaffa internationell arbetslivserfarenhet i en internationell organisation. 

Kandidatutbildningar i Internationella relationer

Utbildningar på grundnivå till examen, kandidat / bachelor är vanligtvis på 3 år. 

Kurser i Internationella relationer

Om du idag studerar ett kandidatprogram kan du välja att studera kurser i Internationella relationer under din termin med utlandsstudier. Kurserna kan sedan tillgodoräknas i din pågående utbildning.

Även du som vill prova på universitetsstudier efter gymnasiet kan studera kurser under 1-2 terminer. Kurserna kan vanligtvis tillgodoräknas i en framtida kandidatutbildning. 

Master i Internationella relationer

Du som har en kandidatexamen i ett relevant ämnesområde kan studera på avancerad nivå och läsa en master i International Relations. Masterprogrammen är vanligtvis 1-2 år, beroende på utbildningsland

Utvalda skolor med utbildningar & kurser i Internationella relationer