Sociologiutbildning

Sociologiutbildning på universitet. Studera sociologi – utbildningar i sociologi på universitet utomlands. Kandidatexamen, master & kurser i sociologi 1 termin

Sociologiutbildning

Studera sociologi –  sociologi ökar i popularitet bland studenter och en utbildning i sociologi är perfekt för dig som vill förstå hur samhällen fungerar och vill ha en bred bas för din fortsatta karriär, studier eller yrkesval.  

Sociologiutbildningar och sociologiprogram finns på ett flertal universitet och högskolor utomlands.

Vad innebär en utbildning i sociologi  

Sociologi innebär att du studerar samhällets strukturer och hur vi som individer påverkas, formas och interagerar. Med en utbildning i sociologi får du djupa kunskaper, färdigheter och metodik för att kunna analysera och arbeta med samhällsfrågor; med problemställningar och utmaningar i dagens samhälle som miljö– och klimatproblem, migration, främlingsfientlighetsocial orättvisakriminalitet, globalisering, psykisk och social ohälsa. 

Vad du kan arbeta med efter en utbildning i sociologi 

Eftersom sociologi är ett mycket brett ämnesområde ger dig en utbildning i sociologi möjligheter att arbeta inom en rad olika områden inom offentlig förvaltning och myndigheter, men även i privat näringsliv och organisationer.  

Vanliga yrkesområden för sociologer är utredare, handläggare, analytiker eller arbete med verksamhetsstyrning och organisationsutveckling etc.sociologiutbildning

Sociologi och sociologiutbildningar utomlands 

Examensutbildningar i sociologi och kurser i sociologi och sociologiska, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnesområden finns på de flesta större universitet utomlands. Du kan studera en hel utbildning eller kurser i sociologi under en termin med utlandsstudier. 

STUDIN samarbetar med flera universitet och högskolor som har utbildningar, program och kurser i sociologi.  

På de flesta universitet utomlands ingår en praktikperiod eller ett internship i utbildningen, antingen som en integrerad del, eller i anslutning till utbildningen. 

Kandidatutbildning i sociologi

En grundutbildning i sociologi till examen, kandidat / bachelor, är vanligtvis på 3 år. På flera universitet finns sociologiutbildningar med inriktningar mot kriminologi, psykologi eller counselling i kombination med studier i media, samhälle eller historia.

Exempel på examensutbildningar kan vara Sociology with Psychology, Sociology with Criminology, Sociology with Media Studies, Sociology and International Relations etc.

Masterutbildningar i sociologi & samhällsvetenskaper

Med en kandidatexamen i ett relevant ämnesområde kan du studera vidare på avancerad nivå med ett masterprogram i sociologi , samhälle, personal eller organisation mm. 

Masterprogrammen är vanligtvis på 1-2 år beroende på inriktning och utbildningsland. 

Studera kurser inom sociologi utomlands

Kurser i sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen kan med fördel studeras på universitet utomlands. Om du studerar mot en kandidatexamen idag kan du välja att studera fristående kurser i sociologi och andra ämnesområden under en termin med utlandsstudier. Kurserna kan tillgodoräknas i din pågående examen.

Även du som vill prova på studier i ämnesområdet under en termin på universitet utomlands kan välja att göra en study abroad termin. Kurserna kan ofta tillgodoräknas i en framtida universitetsexamen i sociologi.   

Utvalda skolor med utbildningar i sociologi