Stipendier

Stipendier utlandsstudier – Studins stipendier för att studera utomlands

Studins egna stipendium för utlandsstudier. 30 000 SEK i stipendier för att studera utomlands. STUDIN har instiftat egna stipendier för att ytterligare främja dina möjligheter till utlandsstudier.

År 2021 kommer STUDIN att dela ut 30 000 SEK i form av 3 stycken stipendier för studier utomlands. Utbildningsstipendierna är skattefria och tilldelas tre stycken stipendiater om 10 000 SEK vardera. Stipendierna tillkännages och delas ut en gång om året (november 2021).studin stipendier

 • STUDIN Open World, stipendiebelopp 10 000 SEK
 • STUDIN Creative World, stipendiebelopp 10 000 SEK
 • STUDIN Post Brexit, stipendiebelopp 10 000 SEK

STUDIN Open World – ett stipendium för utlandsstudier i hela världen

Med detta stipendium vill vi stödja de studenter som har för avsikt att genomföra sina studier utomlands, oavsett inriktning, nivå på studier eller studieort.

Stipendiebelopp: 10 000 SEK

Ansökningsdeadline: 1 sep 2021

Vem kan ansöka?

Stipendiet kan sökas av alla som har ansökt till en utbildning på en högskola, universitet, yrkes- eller specialisthögskola utomlands genom STUDIN. Stipendiet omfattar studier på alla STUDINs samarbetsskolor (utom språkskolor).

Utlandsstudierna skall vara beräknade att bedrivas under minst en termin och måste vara på heltid.

Den sökande måste vara folkbokförd i Sverige

Du behöver inte vara antagen till en utbildning/skola när du ansöker om stipendiet men du måste vara inskriven på den aktuella skolan för att stipendiet skall kunna utdelas.

Stipendiaten tillkännages den 1 november 2021 varpå stipendiet delas ut.

Hur du ansöker om stipendiet

Du ansöker genom att via e-post till din kontaktperson på STUDIN skicka in:

 • Person- och kontaktuppgifter samt vilka skolor/utbildningar du ansöker till genom STUDIN
 • 1 referensperson med kontaktuppgifter, ej familjemedlem, meriterande med akademisk referensperson
 • Ett ansökningsbrev (ca 500- 700 ord) där du beskriver vem du är, vad du vill uppnå med studierna, varför du vill studera utomlands och varför du behöver stipendiet.

Som STUDIN stipendiat förväntas du dela med dig av dina erfarenheter som studerande utomlands antingen genom ett blogginlägg på Studin stories, en intervju eller inlägg på sociala medier. Stipendiaterna utses av en särskild kommitté bestående av styrelsepersoner i STUDIN och utomstående representanter från svenskt näringsliv och skola.

STUDIN Creative World – ett stipendium för kreativ & konstnärlig utbildning utomlands

Med detta stipendium vill vi stödja och främja möjligheten till utbildning utomlands inom kreativa och konstnärliga områden, oavsett inriktning, nivå på studier eller studieort.

Stipendiebelopp: 10 000 SEK

Ansökningsdeadline: 1 sep 2021

Vem kan ansöka?

Stipendiet kan endast sökas av dig som ansökt till en kreativ eller konstnärlig utbildning på en högskola, universitet, yrkes- eller specialisthögskola utomlands genom STUDIN.

Det kan vara utbildningar inom t.ex design, mode, konst, animation, scenkonst, film, teater, skådespel, musik etc. Kravet är att det för antagning till utbildningen har krävts en portfolio, arbetsprover, audition, demo eller dylikt utöver allmänn högskolebehörighet. Stipendiet omfattar studier på alla STUDINs samarbetsskolor.

Utlandsstudierna skall vara beräknade att bedrivas under minst en termin och måste vara på heltid.

Den sökande måste vara folkbokförd i Sverige

Du behöver inte vara antagen till en utbildning/skola när du ansöker om stipendiet men du måste vara inskriven på den aktuella skolan för att stipendiet skall kunna utdelas.

Stipendiaten tillkännages den 1 november 2021 varpå stipendiet delas ut.

Hur du ansöker om stipendiet

Du ansöker genom att via e-post till din kontaktperson på STUDIN skicka in:

 • Person- och kontaktuppgifter samt vilka skolor/utbildningar du ansöker till genom STUDIN
 • 1 referensperson med kontaktuppgifter, ej familjemedlem, meriterande med konstnärlig referensperson
 • Ett ansökningsbrev (ca 500- 700 ord) där du beskriver vem du är, vad du vill uppnå med studierna, varför du vill studera utomlands och varför du behöver stipendiet.

Som STUDIN stipendiat förväntas du dela med dig av dina erfarenheter som studerande utomlands antingen genom ett blogginlägg på Studin stories, en intervju eller inlägg på sociala medier.

Stipendiaterna utses av en särskild kommitté bestående av styrelsepersoner i STUDIN och utomstående representanter från svenskt näringsliv och skola.

STUDIN Post Brexit – ett stipendium för utlandsstudier i England

Samtliga engelska universitet och högskolor som STUDIN samarbetar med har infört olika former av stipendier för EU studenter som reducerar den nya internationella undervisningsavgiften. Med detta stipendium vill vi ytterligare stödja och främja möjligheten till kvalitetsutbildning i England på engelskt universitet eller högskola även efter Brexit. 

Stipendiebelopp: 10 000 SEK

Ansökningsdeadline: 1 sep 2021

Vem kan ansöka?

Stipendiet kan sökas av alla som har ansökt till en utbildning på en högskola, universitet, yrkes- eller specialisthögskola i England genom STUDIN. Stipendiet omfattar studier på alla STUDINs samarbetsskolor i England utom språkskolor.

Utlandsstudierna skall vara beräknade att bedrivas under minst en termin och måste vara på heltid.

Den sökande måste vara folkbokförd i Sverige

Du behöver inte vara antagen till en utbildning/skola när du ansöker om stipendiet men du måste vara inskriven på den aktuella skolan för att stipendiet skall kunna utdelas.

Stipendiaten tillkännages den 1 november 2021 varpå stipendiet delas ut.

Hur du ansöker om stipendiet

Du ansöker genom att via e-post till din kontaktperson på STUDIN skicka in:

 • Person- och kontaktuppgifter samt vilka skolor/utbildningar du ansöker till genom STUDIN
 • 1 referensperson med kontaktuppgifter, ej familjemedlem, meriterande med akademisk referensperson
 • Ett ansökningsbrev (ca 500- 700 ord) där du beskriver vem du är, vad du vill uppnå med studierna, varför du vill studera i England och varför du behöver stipendiet.

Som STUDIN stipendiat förväntas du dela med dig av dina erfarenheter som studerande utomlands antingen genom ett blogginlägg på Studin stories, en intervju eller ett inlägg på sociala medier.

Stipendiaterna utses av en särskild kommitté bestående av styrelsepersoner i STUDIN och utomstående representanter från svenskt näringsliv och skola.

Stipendieguiden – utlandsstudier

Nästan alla de universitet och skolor vi samarbetar med har stipendier av olika slag. Utöver speciella stipendier i form av rabatter och reducerade terminsavgifter inför olika terminsstarter finns ofta även merit- och talangbaserade stipendier för internationella studenter. Läs mer i vår stipendieguide om universitetens olika stipendier och om andra stipendier du kan söka när du skall studera utomlands.