CEFR – Common European Framework Reference Languages

CEFR – Common European Framework Reference Languages

Här kan du läsa mer om den gemensamma europeiska referensramen för språk CEFR eller GERS och vad nivåerna i den europeeiska språkskalan innebär. 

CEFR – Den gemensamma europeiska referensramen för språk

Den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) eller CEFR internationellt är en europeisk standard för att beskriva språkfärdigheter.

CEFR språkskala är framtagen av Europarådet för att beskriva språkfärdigheter inom främmande språk.

CEFR beskriver språkförmågan på en sexgradig skala, från A1 för nybörjare, upp till C2, avancerad språkanvändare.CEFR GERS gemensamma europeiska referensramen för språk

Tanken är att förenkla för alla som är involverade i språkundervisning och språktestning. Lärare, elever, studenter, arbetsgivare och utbildningsinstitutioner skall enkelt kunna jämföra språknivåer inom främmande språk.

Referensramen fungerar som gemensam grund för utarbetande av läromedel, examen och läroplaner i hela Europa.

CEFR består av olika nivåer med beskrivningar för varje nivå baserat på hörförståelse samt skriv-, tal- och läsfärdigheter.

Meningen är att nivåbeskrivningarna skall göra det möjligt att jämföra färdigheter i främmande språk, oberoende av skolsystem eller examen:

 • A1 och A2: Användare på nybörjarnivå
 • B1 och B2: Självständig språkanvändare
 • C1 och C2: Avancerad språkanvändare

Vilken språknivå krävs för att studera på universitet utomlands?

För utlandsstudier på universitet är det vanligast att du skall behärska undervisningsspråket på motsvarande

 • B2 nivå för studier på kandidatnivå
 • C1 nivå för studier på masternivå

Här är den generella beskrivningen av de respektive nivåerna:

B2 nivå

Kan förstå huvudinnehållet i komplexa texter om både konkreta och abstrakta ämnen, inklusive fackmässiga diskussioner inom det egna specialområdet. Kan delta i samtal så pass flytande och spontant att ett normalt umgänge med modersmålstalare blir fullt möjligt, utan ansträngning för någondera parten. Kan producera tydlig och detaljerad text inom ett brett fält av ämnen, förklara en ståndpunkt i ett aktuellt ämne samt framhålla såväl för- som nackdelar vid olika valmöjligheter.

C1 nivå

Kan förstå ett brett urval av krävande, längre texter och urskilja underförstådda betydelser. Kan uttrycka sig flytande och spontant utan att i större utsträckning söka efter ord och uttryck. Kan använda språket flexibelt och effektivt för såväl sociala som studie- och arbetsrelaterade ändamål. Kan producera tydliga, välstrukturerade och detaljerade texter om komplexa ämnen. Kan på ett planerat sätt med olika medel organisera och binda samman en text till en sammanhängande helhet.

Språkskalan i jämförelse med språktest som IELTs och TOEFL

 • B2 är ungefär likvärdigt med 5.5 – 6.5 IELTS poäng eller TOEFL iBT 72–94
 • C1 är ungefär likvärdigt med 7.0 – 7.5 IELTS poäng eller TOEFL iBT 95–113

Hur är språkskalan i jämförelse med de svenska gymnasiekurserna i engelska?

Om du har godkända betyg i Engelska 6 och Engelska 7 bör din engelska vara på en nivå motsvarande B2.

Här på Europarådets webbsida kan du läsa mer om språkskalan och nivåerna

Vill du veta mer om olika engelska språktester eller läsa en språkkurs på en språkskola utomlands?

Kontakta STUDIN så hjälper vi dig vidare!

Boka studievägledning

Kostnadsfritt, Icke bindande

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt med mer information.

Om du inte hör av oss, se efter i din skräppost / spam så vårt e-mail inte hamnat där.

  För- och efternamn*

  Mobilnummer

  Epost*

  Jag är intresserad av:

  Om du har en speciell fråga skriv här

  Jag tagit del av, samt samtyckt till Study International Personuppgiftspolicy* avseende vår behandling av dina personuppgifter

  Kostnadsfri tjänst

  STUDINS tjänst är kostnadsfri. Vi hjälper dig med information, studievägledning, ansökan, rådgivning om boende, CSN ansökan, samt studentvisum. Allt tills du är på plats!